Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Plantenpaspoort

Deze vragen zijn voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2020.

Plantenpaspoort

Wat is een plantenpaspoort?
Een plantenpaspoort is een verzameling van verplichte informatie die op het product aangebracht moet zijn bij het verhandelen van stekken, zaden, planten en bomen binnen de Europese Unie (EU). Het geeft de identiteit en herkomst van de zending weer en maakt het mogelijk om de oorspronkelijke producent te traceren. Een plantenpaspoort bewijst dat de producent voldoet aan de geldende regels en eisen die in de Europese regelgeving zijn vastgesteld en dat de onderneming onder een inspectieregime valt van een keuringdienst. Een plantenpaspoort mag alleen worden afgegeven als het plantmateriaal vrij is van EU-quarantaine-organismen.

Waarom is een Europees plantenpaspoortsysteem nodig?
Een Europees plantenpaspoortsysteem is nodig om plantgezondheidsrisico’s in de Europese Unie te verminderen. Het plantenpaspoort zorgt ervoor dat de identiteit en oorsprong van planten en plantaardig materiaal bekend is. Dit is belangrijk om uitbraken en mogelijke verspreiding van schadelijke ziekten en plagen te voorkomen en snelle tracering mogelijk te maken. Ziekten en plagen zoals bepaalde insecten, virussen, schimmels, bacteriën of nematoden brengen de kwaliteit en opbrengst van land- en tuinbouwgewassen in gevaar. Om de plantgezondheid binnen de EU te beschermen moeten producenten en handelaren van plantaardig materiaal zich registreren.

Registreren

Wie moet zich registreren in het nationaal bedrijvenregister?
Iedereen die handelt in plantaardig materiaal moet geregistreerd zijn in het nationaal bedrijvenregister. Hieronder vallen onder andere bedrijven die handelen in plantenpaspoortplichtige producten.
Per KvK- en vestigingsnummercombinatie wordt een fytosanitair registratienummer toegekend door de NVWA. Bedrijven die meerdere vestigingen hebben, ontvangen dus meerdere fytosanitaire registratienummers.
U vindt hier meer informatie over registreren.

Moet mijn fytosanitair registratienummer vermeld worden op de plantenpaspoorten die ik aanbreng op de producten?
Ja.

Gegevens en uiterlijk van het plantenpaspoort

Wat moet er sinds 14/12/2019 op het plantenpaspoort staan?
De informatie die op het plantenpaspoort moet staan, vloeit voort uit uitvoeringsverordening 2017/2313/EU.
De vaste elementen op het plantenpaspoort zijn:

 • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
 • in de rechterbovenhoek: het woord Plant Passport
 • 'A' hierachter staat de botanische naam van het product vermeld
 • ''B' hierachter staat het fytosanitair registratienummer van de teler/handelaar vermeld. Deze bestaat uit: ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
 • 'C' hierachter staat eventueel een traceerbaarheidscode
 • 'D' hierachter staat de ISO-code van het land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is

Eventueel mag voor ‘Plant Passport’, de term ‘Plantenpaspoort’ worden toegevoegd, gescheiden door een forward slash (/). Dus Plantenpaspoort / Plant Passport.

Nederland staat toe dat onder A bij gemengde zendingen meerdere botanische namen op één plantenpaspoort wordt vermeld. Sommige EU-lidstaten staan echter slechts één botanische naam per plantenpaspoort toe. Ga daarom bij uw afnemer na of het gebruik van meerdere botanische namen op één plantenpaspoort is toegestaan.

Hoe ziet het plantenpaspoort eruit?
In verordening 2017/2313/EU  zijn de vormvoorschriften voor het plantenpaspoort aangegeven met een aantal voorbeelden. De gepresenteerde formats zijn voorbeelden waaraan een plantenpaspoort per 14 december 2019 moet voldoen. In deel A van de bijlagen van 2017/2313/EU staan voorbeelden van gewone plantenpaspoorten. De geest van de wet is dat de paspoorten de informatie bevatten die in de verordening wordt vermeld en dat plantenpaspoorten in de praktijk bij deze lay-outs aansluiten.
De vorm en grootte mogen afwijken, u kunt dus zelf kiezen voor lettertype en grootte. Wat verder van belang is: de informatie moet zichtbaar zijn, met het blote oog leesbaar, geplaatst in een rechthoekige of vierkante vorm, gescheiden van andere aanduidingen en afbeeldingen. De onderdelen met letters A, B, C en D moeten herkenbaar zijn.
Hieronder een voorbeeld: vorm, grootte en lettertype mogen afwijken.

Plantenpaspoortplichtige producten

Welke producten zijn plantenpaspoortplichtig sinds 14/12/2019?
Met de Plantgezondheidsverordening is er een plantenpaspoortplicht voor ‘planten bestemd voor opplant’, inclusief planten bestemd voor de eindconsument. Hieronder vallen teeltmateriaal, pot- en perkplanten en pootgoed. Een aantal zaden worden uitgezonderd.

Ik verhandel citrus met blad afkomstig uit een EU-lidstaat (bv. Spanje). Wat is er voor mij veranderd?
Citrus met blad was al plantenpaspoortplichtig en dit blijft zo. Het product moet echter voorzien zijn van een plantenpaspoort volgens de nieuwe lay-out. Wanneer u een zending citrus met blad met één plantenpaspoort na ontvangst wilt splitsen in meerdere partijen, dan dient het plantenpaspoort te worden vervangen door meerdere plantenpaspoorten, één plantenpaspoort per partij. Dit zult u als bedrijf zelf moeten doen. Om als bedrijf zelf plantenpaspoorten te mogen vervangen c.q. nieuwe plantenpaspoorten af te kunnen geven, moet u door het KCB geautoriseerd zijn. Zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Ik verhandel kiemgroenten. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Het product is niet plantenpaspoortplichtig, omdat het product niet beworteld is, niet in groeimedium wordt verhandeld en bestemd is voor consumptie.

Ik verhandel graskoppen (graszaad met groeimedium in de vorm van een hoofd). Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Ongekiemde graskoppen zijn niet plantenpaspoortplichtig. Wanneer het graszaad al is uitgekomen en er gras (haar) op de kop groeit, is het product wel plantenpaspoortplichtig.

Ik verhandel kruiden op pot. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Ja, kruiden op pot zijn plantenpaspoortplichtig. Het product is beworteld en wordt met groeimedium verhandeld ook al is het bestemd voor consumptie.

Ik verhandel platmos en/of bolmos. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Nee, mos is niet plantenpaspoortplichtig.

Ik verhandel Tillandsia. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Ja, in de handelsfase is dit product plantenpaspoortplichtig.

Ik verhandel graszoden en/of sedum matten. Is dit product plantenpaspoortplichtig?
Ja, graszoden en sedummatten zijn plantenpaspoortplichtig.

Autorisatie plantenpaspoortafgifte

Wat is een autorisatie plantenpaspoortafgifte?
Een autorisatie plantenpaspoortafgifte is een autorisatie die u ontvangt van het KCB om zelf plantenpaspoorten te kunnen afgeven. Bijvoorbeeld als u een bestaande eenheid product wilt splitsen in meerdere delen. U dient dan vervangende plantenpaspoorten aan te brengen op de te onderscheiden delen. Aan de autorisatie zijn voorwaarden verbonden. Het plantenpaspoort dat u gaat gebruiken moet voldoen aan de uiterlijke en inhoudelijke eisen van uitvoeringsverordening 2017/2313/EU en vooraf door het KCB worden goedgekeurd. U kunt deze autorisatie plantenpaspoortafgifte hier aanvragen.

Heb ik een autorisatie plantenpaspoortafgifte nodig om planten te verhandelen?
Nee, deze heeft u alleen nodig als u zelf plantpaspoorten wenst te maken en te gebruiken. U kunt ook met uw leverancier afspreken dat zij de planten van een paspoort voorzien.

Welke informatie vermeld ik als handelaar op het plantenpaspoort dat ik afgeef bij splitsing van een partij?
Wanneer u zelf plantenpaspoorten afgeeft, vermeld u de volgende informatie op het plantenpaspoort:

 • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
 • in de rechterbovenhoek: het woord Plant Passport
 • 'A' hierachter staat de botanische naam van het product vermeld
 • 'B' hierachter staat uw fytosanitair registratienummer. Deze bestaat uit: ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
 • 'C' hierachter staat eventueel een traceerbaarheidscode
 • 'D' hierachter staat de ISO-code van het land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is

In uw administratie zorgt u ervoor dat de partij die u voorzien van uw plantenpaspoort, te traceren is naar het plantenpaspoort dat op het product aanwezig was bij ontvangst. U administreert zowel de plantenpaspoortgegevens A, B, C en D van het oude en het nieuwe plantenpaspoort, en zorgt dat er een koppeling bestaat tussen beide plantenpaspoorten. De administratie is inzichtelijk en doorzoekbaar.

Administratieve verplichtingen

Wie moet aan de administratieve verplichtingen voldoen?
Iedereen die handelt in producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden. Fytosanitaire eisen gelden voor plantpaspoortplichtige producten en eindproducten, zoals groenten en fruit en sierteeltproducten waarvoor een fytosanitair certificaatplicht geldt bij import.

Waarom moet ik een administratie bijhouden?
Bedrijven die handelen in producten met een paspoortplicht zijn wettelijk verplicht om de ingaande en uitgaande stromen van deze producten te registreren in hun administratie, om bij een besmetting tracering naar de bron mogelijk te maken.

Aan welke administratieve verplichtingen moet ik voldoen bij inkoop van plantmateriaal?
U administreert van uw toeleverancier voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke leverancier het gaat. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn. De gegevens op een leveringsnota of factuur zijn voldoende.

Aan welke administratieve verplichting moet ik voldoen bij verkoop van plantmateriaal?
U administreert van uw klant voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke klant het gaat. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn. De gegevens op een afleveringsnota of factuur zijn voldoende.

Aan welke administratieve verplichting moet ik voldoen als ik zelf plantenpaspoorten afgeef, bv. bij splitsing van een bestaand plantenpaspoort?
Dit is van toepassing op geregistreerde bedrijven met een autorisatie plantenpaspoortafgifte. U bewaart de gegevens zoals deze op het plantenpaspoort van uw leverancier staan bij ABCD. Het plantenpaspoort zelf bewaren mag natuurlijk ook. U neemt op in uw administratie:

 • voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke leverancier het gaat. De gegevens op een leveringsnota of factuur zijn voldoende.
 • voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke afnemer het gaat. De gegevens op een afleveringsnota of factuur zijn voldoende.
 • U zorgt dat traceerbaar is welke partij het betreft. Wat de botanische naam, origine en traceringscode is en waar het handelsproces heeft plaatsgevonden. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn.

Hoe lang moet ik deze administratie bewaren?
U moet deze administratie drie jaar bewaren.

Import plantenpaspoortplichtige producten

Ik importeer planten/plantmateriaal die bij importkeuring worden voorzien van een plantenpaspoort. Wat is er voor mij veranderd?
Planten/plantmateriaal die plantenpaspoortplichtig zijn, worden bij import door de KCB-inspecteur voorzien van één plantenpaspoort. Dit is conform de huidige werkwijze. Sinds 14/12/2019 geeft de KCB-inspecteur het plantenpaspoort af in het nieuwe format. Let op het plantenpaspoort verandert inhoudelijk. U heeft voortaan een fytosanitair registratienummer nodig. Beschikt u nog niet over dit verplichte nummer dan kan u dit hier aanvragen.

Waar wordt het plantenpaspoort dat het KCB afgeeft, bevestigd?
Het plantenpaspoort dat het KCB afgeeft is een sticker. Deze plakt de inspecteur op de achterkant van een kopie van het fytosanitair certificaat. De aangever/importeur is vervolgens verantwoordelijk voor het fysiek aanbrengen van het plantenpaspoort op de zending.

Kan ik als importeur/aangever KCB-plantenpaspoortstickers op voorraad ontvangen?
Ja, bedrijven kunnen van het KCB-plantenpaspoortenstickers op voorraad ontvangen om daarmee de afhandeling tijdens de importinspectie te versnellen. Neem voor het ontvangen van KCB-plantenpaspoorten op voorraad contact op met uw KCB-rayonkantoor.

Welke informatie kan ik als importeur/aangever bij plantenpaspoorten op voorraad alvast invullen voorafgaand aan de importinspectie?
Op het plantenpaspoort kunnen de onderdelen A en D op basis van de informatie op het fytosanitair certificaat door de aangever/importeur alvast ingevuld worden. Voor onderdeel B kan de aangever/importeur het fytosanitair registratienummer van de locatie waar de importinspectie plaatsvindt alvast invullen.
De KCB-inspecteur vult onderdeel C (traceringscode) in en stempelt het plantenpaspoort af.

Welke fytosanitair registratienummer wordt vermeld op het door het KCB afgegeven plantenpaspoort?
Op het plantenpaspoort dat de KCB-inspecteur na importinspectie afgeeft, wordt onder B het fytosanitair registratienummer geplaatst van de locatie waar de importinspectie is uitgevoerd. Dit hoeft niet de eigenaar van de zending te zijn.

Ik ben eigenaar van de importzending. Waarom wordt mijn fytosanitair registratienummer niet op het eerste plantenpaspoort geplaatst?
Op het eerste plantenpaspoort na importinspectie plaatst de KCB-inspecteur het fytosanitair registratienummer van de locatie waar de importinspectie is uitgevoerd. Dit is voor de KCB-inspecteur de enige referentie. Het eigendom van een zending is voor de KCB-inspecteur in de meeste gevallen onbekend.

Ik ontvang bij import een plantenpaspoort van het KCB voor mijn zending. Mag ik dit plantenpaspoort gebruiken om de zending verder te vervoeren?
Ja. Dit plantenpaspoort voldoet aan alle eisen en mag de zending begeleiden binnen de EU. De zending moet dan wel in zijn geheel bijeen blijven.

Ik ontvang bij import één plantenpaspoort van het KCB. Mag ik de zending met dit plantenpaspoort aan meerdere klanten afzetten?
Nee. Iedere zending moet voorzien zijn van een plantenpaspoort. Wanneer u de zending na import in meerdere zendingen splitst, moet iedere zending worden voorzien van een plantenpaspoort. Om het plantenpaspoort te vervangen, moet u een autorisatie aanvragen bij het KCB. Voor meer informatie: zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Een importzending wordt in opdracht van een Nederlandse importeur direct vanaf de importlocatie van de aangever of logistiek dienstverlener vervoerd naar meerdere locaties binnen de EU. Wie moet geautoriseerd zijn om het plantenpaspoort te vervangen?
Er zijn twee mogelijkheden:

 1. De aangever of logistiek dienstverlener is geautoriseerd om plantenpaspoorten af te geven. De aangever of logistiek dienstverlener vervangt het eerste plantenpaspoort dat is afgegeven door het KCB na importinspectie in het gewenste aantal plantenpaspoorten en bevestigt deze op de deelzendingen. Op het plantenpaspoort staat onder B dan het fytosanitair registratienummer van de aangever. De aangever of logistiek dienstverlener heeft hiervoor een autorisatie plantenpaspoortafgifte ontvangen van het KCB. Meer informatie over de autorisatie plantenpaspaspoortafgifte vindt u hier.  
 2. De importeur is geautoriseerd om plantenpaspoorten af te geven. De importeur geeft het gewenste aantal plantenpaspoorten af. Op het plantenpaspoort staat onder B het fytosanitair registratienummer van de importeur vermeld. De importeur verstrekt deze plantenpaspoorten aan de aangever. De aangever bevestigt de plantenpaspoorten op de deelzendingen. Meer informatie over autorisatie plantenpaspaspoortafgifte vindt u hier.

Een importzending wordt in opdracht van een buiten Nederland gevestigde EU-importeur direct vanaf de importlocatie van de aangever vervoerd naar meerdere locaties binnen de EU. Wie moet geautoriseerd zijn om het plantenpaspoort te vervangen?
In dit geval is er maar één mogelijkheid: De aangever of logistiek dienstverlener moet geautoriseerd zijn om plantenpaspoorten af te geven. De aangever of logistiek dienstverlener vervangt het eerste plantenpaspoort dat is afgegeven na importinspectie in het gewenste aantal plantenpaspoorten en bevestigt deze op de deelzendingen. Op het plantenpaspoort staat onder B dan het fytosanitair registratienummer van de aangever. De aangever of logistiek dienstverlener heeft hiervoor een autorisatie plantenpaspoortafgifte ontvangen van het KCB. Meer informatie over de autorisatie plantenpaspaspoortafgifte vindt u hier.

Ik ben in Nederland geautoriseerd om plantenpaspoorten af te geven. Mag ik plantenpaspoorten naar een ander EU-land versturen om daar op mijn zendingen te laten bevestigen?
Nee, dit is niet toegestaan. In dit geval moet de aangever in het andere EU-land geautoriseerd zijn om plantenpaspoorten af te geven.

Ik werk voor een Duits bedrijf dat in Duitsland geautoriseerd is om plantenpaspoorten af te geven. Mag dit bedrijf plantenpaspoorten naar mij in Nederland versturen zodat ik deze op de zendingen kan aanbrengen?
Nee, dit is niet toegestaan. In dit geval moet de Nederlandse vestiging of de aangever geautoriseerd zijn om plantenpaspoorten af te geven.

Mag ik bij importproduct al in het land van herkomst een plantenpaspoort (laten) bevestigen?
Nee. Bij import van plantenpaspoortplichtige producten zal het land buiten de EU een fytosanitair certificaat (FC) opstellen en meesturen. Bij import in de EU voert de keuringsdienst een controle op het FC en een importinspectie uit. Als het materiaal voldoet aan alle eisen voor de EU, dan kan de importeur over het materiaal beschikken. Vanaf dat moment mag een plantenpaspoort gebruikt worden. Het eerste plantenpaspoort wordt door de KCB-inspecteur verstrekt. Deze kunt u vervangen door meerdere plantenpaspoorten wanneer nodig. Om het plantenpaspoort te vervangen, moet u een autorisatie aanvragen bij het KCB. Voor meer informatie: zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Voor re-export heb ik een kopie conform van het fytosanitaire import certificaat nodig. Kan ik deze na importinspectie ontvangen van de inspecteur?
Ja. Op verzoek van de importeur/aangever geeft de KCB-inspecteur, naast het plantenpaspoort, een kopie conform van het fytosanitaire import certificaat af ten behoeve van re-export.

Export plantenpaspoortplichtige producten

Ik exporteer plantenpaspoortplichtige planten naar derde landen/buiten de EU. Wat is er voor mij veranderd?
Het plantenpaspoort is alleen van toepassing in de EU. Voor export blijft de werkwijze met fytosanitaire export certificaten bestaan. Het plantenpaspoort moet tijdens een eventuele exportinspectie nog wel aanwezig zijn. Sinds 14 december 2019 is het aantal plantenpaspoortplichtige producten toegenomen.

Exportzendingen bestemd voor derde landen mogen in de EU worden vervoerd op basis van het afgegeven fytosanitair export certificaat, bijvoorbeeld voor transport van de bedrijfslocatie naar de haven van Rotterdam of voor vervoer per vrachtwagen naar Rusland of Turkije.

Verder heeft u wel een administratieplicht. U administreert van uw klant voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke klant het gaat. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn. De gegevens op een afleveringsnota of factuur zijn voldoende. U dient deze administratie drie jaar te bewaren.

Groothandel en plantenpaspoorten

Ik ben exporteur en krijg een kar plantmateriaal geleverd met één plantenpaspoort. Mag ik de producten van deze kar over meerdere klanten verdelen?
Wanneer producten van één plantenpaspoort over meerdere klanten worden verdeeld, moet het bestaande plantenpaspoort door meerdere nieuwe plantenpaspoorten worden vervangen. Om als handelsbedrijf zelf plantenpaspoorten te kunnen vervangen c.q. nieuwe plantenpaspoorten af te kunnen geven, moet u door het KCB geautoriseerd zijn. Zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Ik koop planten in via de veiling. Mag ik deze planten aan verschillende afnemers en ook via de veiling weer verkopen?
In deze situatie zijn er twee scenario’s mogelijk, namelijk:

 1. U koopt planten in die ieder afzonderlijk zijn voorzien van een plantenpaspoort (op/aan de pot). Deze planten verkoopt u aan een klant of via de veiling. Hierbij blijft het oorspronkelijke plantenpaspoort op de pot bevestigd en hoeft u geen aanvullende actie te ondernemen.
 2. U koopt een kar met bijvoorbeeld 24 planten in, waarbij de kar is voorzien van één plantenpaspoort. Van deze kar verkoopt u 12 planten aan een klant, 6 planten aan een andere klant en de overige 6 planten worden via de klok van de veiling verkocht. Hierbij moet het plantenpaspoort van de kar gesplitst worden in drie verschillende plantenpaspoorten (één paspoort bij de 12 planten, één paspoort bij de 6 planten voor de klant en één paspoort bij de 6 planten voor de veiling). Om dit te kunnen doen, moet u zelf door het KCB geautoriseerd zijn om plantenpaspoorten af te kunnen geven. Zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Ik ben een handelsbedrijf en heb kruiden op pot in mijn assortiment. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Sinds 14/12/2019 vallen de kruiden op pot onder de plantenpaspoortplicht. Als verkoper bent u, vanwege de traceerbaarheid, verplicht een administratie bij te houden met gegevens van uw toeleveranciers van plantenpaspoortplichtige materialen én van uw afnemers. De gegevens op een (af-)leveringsnota of factuur zijn voldoende. De administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn en u moet deze administratie 3 jaar bewaren. Wanneer een partij kruiden op pot met één plantenpaspoort over meerdere klanten wordt verdeeld, moet het bestaande plantenpaspoort door meerdere nieuwe plantenpaspoorten worden vervangen. Om als handelsbedrijf zelf plantenpaspoorten te kunnen vervangen c.q. nieuwe plantenpaspoorten af te kunnen geven, moet u door het KCB geautoriseerd zijn. Zie Autorisatie plantenpaspoortafgite.

Arrangementen

Ik koop plantmateriaal in via de veiling of teler en maak hiervan arrangementen die ik verkoop (via veiling of aan groothandel). Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Het plantmateriaal dat u inkoopt, is voorzien van een plantenpaspoort. Met het maken van het arrangement wordt het plantenpaspoort verwijderd. Daarom moet u een nieuw plantenpaspoort afgeven voor het arrangement. Om dit te kunnen doen, moet u een autorisatie plantenpaspoortafgifte aanvragen. Zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Welke informatie moet ik op het plantenpaspoort van dit arrangement zetten?
Het plantenpaspoort bevat de onderdelen A t/m D. Onder A vermeld u de botanische namen van de planten die in het arrangement zitten. U kunt meerdere botanische namen op het plantenpaspoort weergeven. Onder B vermeld u uw fytosanitair registratienummer. Onder C een door u zelf gekozen traceringscode en onder D de landen van oorsprong van de planten die in het arrangement zitten.

Welke administratieve verplichtingen heb ik bij het maken van arrangementen?
Eenieder die handelt in plantmateriaal is verplicht een administratie van inkoop en verkoop bij te houden. Bij het maken van arrangementen/afgeven van vervangende plantenpaspoorten geldt daarnaast nog een verplichting. U dient de informatie van het plantenpaspoort dat u vervangt te administreren en dit te koppelen aan de informatie van het plantenpaspoort dat u afgeeft. Op deze manier kan, in geval van calamiteiten, via uw administratie de oorsprong van het product getraceerd worden.

Retail en plantenpaspoorten

Ik ben retailer/tuincentrum/bouwmarkt/bloemenwinkel. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
De plantenpaspoortplicht geldt niet bij levering van plantmateriaal aan particuliere eindgebruikers. Dat betekent dat er bij verkoop van eindproduct door bijvoorbeeld een tuincentrum of winkel aan de particuliere consument geen plantenpaspoort meer bij het product hoeft te zitten. Als verkoper van eindproduct bent u wel verplicht een administratie bij te houden met de gegevens van uw toeleveranciers van plantenpaspoortplichtige materialen. Deze administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn en u moet deze administratie 3 jaar bewaren. De gegevens op een leveringsnota of factuur zijn voldoende.

Moet het plantenpaspoort op het product aanwezig zijn op de winkelvloer?
Nee. Een product moet tot het moment van verkoop aan de consument binnen uw bedrijf traceerbaar zijn. De tracering kan met een plantenpaspoort, maar mag ook via uw administratie. Deze administratie moet inzichtelijk en doorzoekbaar zijn.

Ik ben een verkoper van eindproduct en krijg een kar plantmateriaal geleverd met één plantenpaspoort. Mag ik de producten van deze kar over meerdere filialen verdelen?
Wanneer producten van één plantenpaspoort over meerdere filialen worden verdeeld, moet het bestaande plantenpaspoort in meerdere nieuwe plantenpaspoorten worden gesplitst. Dit geldt zowel voor franchisenemers als wanneer u zelf de eigenaar van de filialen bent. Om als handelsbedrijf zelf plantenpaspoorten af te kunnen geven, moet u door het KCB geautoriseerd zijn. Zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Internethandel en plantenpaspoorten

Ik verkoop planten via internet in Nederland en de EU. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
In de wet is een speciale regeling opgenomen voor de verkoop van planten via internet (in de wet omschreven als ‘op afstand gesloten overeenkomsten’). Planten die via internet worden verkocht, moeten tot en met de klant voorzien zijn van een plantenpaspoort.  De registratieplicht, administratieplicht en plantenpaspoortplicht zijn daarmee voor u van toepassing. Op deze pagina Vraag en antwoord Plantenpaspoort vindt u hierover meer informatie.

Ik verkoop planten via internet naar landen buiten de EU. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Het plantenpaspoort is alleen van toepassing in de EU. Voor export van planten naar landen buiten de EU blijft de werkwijze met fytosanitaire exportcertificaten bestaan. Bij inkoop van planten in EU-landen, en ook tijdens een eventuele exportinspectie moet het plantenpaspoort wel aanwezig zijn. Zie ook het onderwerp Export plantenpaspoortplichtige producten op deze pagina.

Ik koop planten in die individueel voorzien zijn van een plantenpaspoort en verkoop deze via internet. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Wanneer de planten die u inkoopt individueel zijn voorzien van een plantenpaspoort, en u voert met de planten geen verdere handelingen uit, dan mag hetzelfde plantenpaspoort gebruikt worden als u de planten doorverkoopt. U moet uw bedrijf dan alleen registeren (link registreren) en u moet voldoen aan de administratieve verplichtingen. Zie ook het onderwerp administratieve verplichtingen op deze pagina.

Ik koop planten in die per tray, doos of kar voorzien zijn van een plantenpaspoort en verkoop deze via internet in kleinere hoeveelheden per keer. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
U moet het plantenpaspoort dat op de tray, doos of kar zit, vervangen door een plantenpaspoort per plant/pot. Hiervoor moet u een autorisatie plantenpaspoortafgifte hebben. Deze kunt u aanvragen bij het KCB. Zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Ik koop planten in, voer daar een handeling mee uit (opplanten, verwerken in arrangement, stekken, etc.) en verkoop het product vervolgens via internet. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
U moet het plantenpaspoort dat op het ingekochte product zit, vervangen door uw eigen plantenpaspoort voor het verkochte product. Hiervoor moet u een autorisatie plantenpaspoortafgifte hebben. Deze kunt u aanvraag bij het KCB. Zie Autorisatie plantenpaspoortafgifte.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en biedt planten via internet aan. Ik lever deze planten zelf bij de klant af. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Dit wordt door de wet niet gezien als internethandel, maar valt onder retail. De regels zijn dan dezelfde als de regels voor verkoop aan de eindconsument (in het tuincentrum, de kwekerij). Het plantenpaspoort moet aanwezig zijn bij inkoop, maar hoeft niet aanwezig te zijn bij levering aan de klant. U houdt een administratie bij van de producten die u inkoopt.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en biedt planten via internet aan. De klant komt de planten zelf ophalen. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Dit wordt door de wet niet gezien als internethandel, maar valt onder retail. De regels zijn dan dezelfde als de regels voor verkoop aan de eindconsument (in het tuincentrum, de kwekerij). Het plantenpaspoort moet aanwezig zijn bij inkoop, maar hoeft niet aanwezig te zijn bij levering aan de klant. U houdt een administratie bij van de producten die u inkoopt.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en biedt planten via internet aan. Ik laat deze planten door een koeriersdienst/vervoerder bezorgen. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Deze manier van handelen wordt gezien als een ‘op afstand gesloten overeenkomst’. Er moet daarom voldaan worden aan de plantenpaspoortplicht. Er moet een plantenpaspoort aanwezig zijn op de plant tot en met de klant.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en verkoop de planten via de telefoon. Ik lever deze planten zelf bij de klant af. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Dit wordt door de wet niet gezien als een ‘op afstand gesloten overeenkomst’, maar valt onder retail. De regels zijn dan dezelfde als de regels voor verkoop aan de eindconsument (in het tuincentrum, de kwekerij). Het plantenpaspoort moet aanwezig zijn bij inkoop, maar hoeft niet aanwezig te zijn bij levering aan de klant. U houdt een administratie bij van de producten die u inkoopt.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en verkoop de planten via de telefoon. De klant komt de planten zelf ophalen. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Dit wordt door de wet niet gezien als een ‘op afstand gesloten overeenkomst’, maar valt onder retail. De regels zijn dan dezelfde als de regels voor verkoop aan de eindconsument (in het tuincentrum, de kwekerij). Het plantenpaspoort moet aanwezig zijn bij inkoop, maar hoeft niet aanwezig te zijn bij levering aan de klant. U houdt een administratie bij van de producten die u inkoopt.

Ik heb een tuincentrum of kwekerij en verkoop de planten via de telefoon. Ik laat deze planten door een koeriersdienst/vervoerder bezorgen. Welke gevolgen heeft de plantenpaspoortplicht voor mij?
Deze manier van handelen wordt gezien als een ‘op afstand gesloten overeenkomst’. Er moet daarom voldaan worden aan de plantenpaspoortplicht. Er moet een plantenpaspoort aanwezig zijn op de plant tot en met de klant.

Waarom moet ik als internethandelaar aan meer regels voldoen dan een tuincentrum? We verkopen toch allebei aan de eindgebruiker?
De EU wil met de (uitbreiding van de) plantenpaspoortplicht de verspreiding van ziekten en plagen binnen de EU voorkomen. Daarnaast biedt het plantenpaspoort de mogelijkheid om handelsstromen te traceren in geval van calamiteiten. Omdat internethandel grotere afstanden aflegt dan handel vanuit een tuincentrum en zelfs over landsgrenzen heen kan plaatsvinden, is er in de wet voor deze vorm van handel aanvullende regelgeving opgenomen.

Controle

Wat is de rol van het KCB?
De NVWA implementeert in opdracht van het ministerie van LNV de nieuwe Plantgezondheidsverordening. De NVWA stelt de kaders en communiceert hierover. De keuringsdiensten waaronder het KCB zorgen voor de praktische uitvoering van de wet. Dit betekent dat het KCB straks bij handelsbedrijven toezicht gaat houden op het juiste gebruik van plantenpaspoorten.

Ik ontvang planten die voor 14 december 2019 al plantenpaspoortplicht waren, zonder plantenpaspoort. Wat moet ik doen?
U moet de zending weigeren en terugsturen.

Ik ontvang planten die voor 14 december 2019 al plantenpaspoortplichtig waren, met het oude format plantenpaspoort. Wat moet ik doen?
U mag deze zending accepteren als het plantenpaspoort voor 14 december 2019 is afgegeven. Hiervoor geldt een overgangstermijn tot 14 december 2023. Echter, is het plantenpaspoort na 14 december 2019 afgegeven volgens het oude format, dan moet u de zending weigeren en terugsturen.

Ik ontvang planten die per 14 december 2019 plantenpaspoortplichtig zijn, zonder plantenpaspoort. Wat moet ik doen?
U mag de zending accepteren. U moet de zending echter melden bij het KCB via plantgezondheid@kcb.nl.

Welke informatie moet ik bij een melding doorgeven aan het KCB?
In de melding geeft u de volgende informatie door over de betreffende zending:

 1. Datum ontvangst
 2. Datum handelsdocument
 3. Botanische naam plant(en)
 4. Verzender (NAW-gegevens, lidstaat, Fytosanitair registratienummer indien bekend)
 5. Ontvanger
 6. Reden waarop het plantenpaspoort niet voldoet (ontbreekt/ onjuist, namelijk: …/ onvolledig, namelijk:  ..)

Waarom moet ik dit melden?
NVWA en de keuringsdiensten willen zo snel mogelijk inzicht krijgen in welke handelsstromen nog niet voldoen aan de nieuwe Plantengezondheidsverordening, zodat er gericht bijgestuurd kan worden.

Ik wil planten die ik zonder plantenpaspoort heb ontvangen, weer in de handel brengen. Wat moet ik doen?  
Er zijn twee mogelijkheden:
A. U verzoekt uw Nederlandse leverancier/kweker om alsnog het plantenpaspoort aan te leveren. De kweker maakt de plantenpaspoorten voor het product op onder zijn autorisatie plantenpaspoortafgifte en stuurt deze naar u. U bevestigt de plantenpaspoorten correct en in overleg met de leverancier/kweker op de betreffende planten. Let op: dit is alleen toegestaan bij Nederlandse kwekers/leveranciers. Het is niet toegestaan plantenpaspoorten van buiten Nederland naar Nederland te laten sturen en hier te bevestigen.

B. U bent geautoriseerd om plantenpaspoorten af te geven. Op basis van deze autorisatie mag u uw eigen, goedgekeurd plantenpaspoort aan deze planten bevestigen. De zending moet wel aan de EU-eisen voldoen. Het ontbreken van het plantenpaspoort moet eerst gemeld zijn bij de keuringsdienst, via de procedure zoals hierboven vermeld. Op het plantenpaspoort vermeld u onder B uw fytosanitair registratienummer.

Ik ontvang een zending met een plantenpaspoort, maar deze is onjuist bevestigd. Het is onduidelijk wat de handelseenheid is of het paspoort zit niet aan de handelseenheid vast. Wat moet ik doen?
U mag de zending accepteren. U moet de zending echter melden bij het KCB via plantgezondheid@kcb.nl. Zie het antwoord van de vraag ‘Welke informatie moet ik bij een melding doorgeven aan het KCB?’ voor de aan te leveren informatie. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden. Zie het antwoord van de vraag ‘Ik wil planten die ik zonder plantenpaspoort heb ontvangen, weer in de handel brengen. Wat moet ik doen?’ voor de twee mogelijkheden.

Ik ontvang een zending met een plantenpaspoort, maar deze is niet leesbaar / het plantenpaspoort zit op een plaats waar deze niet zichtbaar is. Wat moet ik doen?
U mag de zending accepteren. U moet de zending echter melden bij het KCB via plantgezondheid@kcb.nl. Zie het antwoord van de vraag ‘Welke informatie moet ik bij een melding doorgeven aan het KCB?’ voor de aan te leveren informatie. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden. Zie het antwoord van de vraag ‘Ik wil planten die ik zonder plantenpaspoort heb ontvangen, weer in de handel brengen. Wat moet ik doen?’ voor de twee mogelijkheden.

Ik ontvang een zending met een plantenpaspoort, maar deze is niet correct. Wat moet ik doen?
Het plantenpaspoort kent 6 verplichte onderdelen, namelijk:

 1. De EU-vlag (verplicht linksboven)
 2. De term ‘Plant Passport’(verplicht rechtsboven)
 3. Item A: botanische naam
 4. Item B: fytosanitair registratienummer
 5. Item C: traceringscode
 6. Item D: Land van Origine

Het format is voor alle landen in de EU hetzelfde en moet opgesteld zijn volgens een vast format. Meer informatie over het format van het Plantenpaspoort vindt u hier.

U mag de zending accepteren. U moet de zending echter melden bij het KCB via plantgezondheid@kcb.nl. Zie het antwoord van de vraag ‘Welke informatie moet ik bij een melding doorgeven aan het KCB?’ voor de aan te leveren informatie. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden. Zie het antwoord van de vraag ‘Ik wil planten die ik zonder plantenpaspoort heb ontvangen, weer in de handel brengen. Wat moet ik doen?’ voor de twee mogelijkheden.

Ik ben een handelsbedrijf en ik krijg bericht van mijn afnemer dat ik planten zonder plantenpaspoort heb geleverd. Wat moet ik doen?
A. Ga na of het product dat u van uw leverancier ontvangt/heeft ontvangen, voorzien is van een plantenpaspoort. Als het product niet voorzien is van een plantenpaspoort, meldt u dit via bovenstaande procedure. Ook het opnieuw in de handel brengen van het product, kan via de procedure zoals hierboven omschreven.

B. Als het product voorzien is van een plantenpaspoort, gaat u na op welke eenheid het plantenpaspoort is aangebracht. Als het plantenpaspoort op een handelseenheid is aangebracht met meerdere planten en u de eenheid heeft gesplitst, dan ontstaat er een zending zonder plantenpaspoort. U moet dan een autorisatie aanvragen om ook het plantenpaspoort van deze zendingen te kunnen vervangen. Meer informatie over het vervangen van plantenpaspoorten vindt u hier,

Ik krijg bericht van mijn afnemer dat ik planten met een onjuist/onvolledig plantenpaspoort heb geleverd. Wat moet ik doen?
A. Is dit plantenpaspoort door uw leverancier aan de zending bevestigt? Neem dan contact op met uw leverancier om hem te attenderen op de melding die u heeft ontvangen. U moet de zending ook melden bij het KCB via plantgezondheid@kcb.nl. Zie het antwoord van de vraag ‘Welke informatie moet ik bij een melding doorgeven aan het KCB?’ voor de aan te leveren informatie.

B. Is dit plantenpaspoort door uzelf aan de zending bevestigt? Neem contact op met het KCB via plantgezondheid@kcb.nl om na te gaan welke fouten er in uw plantenpaspoort zijn geconstateerd en hoe dit hersteld kan worden.

Meer informatie

Heeft u meer vragen over het plantenpaspoort en de plantgezondheidsverordening?
De NVWA, keuringsdiensten, veilingen en brancheorganisaties bundelen hun krachten om handelsbedrijven en kwekers te informeren over de plantgezondheidsverordening, het nieuwe plantenpaspoort en de uitbreiding van de plantenpaspoortplicht. Daarom hebben zij gezamenlijk veel gestelde algemene vragen over de plantgezondheidsverordening en het plantenpaspoort in het bijzonder op een rij gezet. Bekijk hier de veel gestelde vragen en antwoorden. Heeft u specifieke vragen? Stuur dan een bericht naar plantgezondheid@kcb.nl.