Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit Export

Deze vragen zijn op 19 juni 2023 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

e-CertNL

Hoe krijg ik toegang tot e-CertNL?
Voor het online aanvragen van certificaten via e-CertNL moet u toegang krijgen tot e-CertNL via Mijn RVO. U dient zich te registreren bij RVO als relatie.

U heeft ook eHerkenning nodig om elektronisch certificaten aan te kunnen vragen via e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. U heeft een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.

U vindt  hier praktische informatie over het werken met e-CertNL

Waar kan ik terecht met vragen over het gebruik van e-CertNL?
Meer informatie over het gebruik van e-CertNL, van algemene informatie voor beginnende gebruikers tot praktische instructies en veel gestelde vragen, vindt u hier. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan contact op met de e-CertNL helpdesk van het KCB door een e-mail te sturen naar helpdesk@kcb.nl.

Heb ik als exporteur zelf toegang tot e-CertNL nodig als ik de aangifte uitbesteed?
Besteed u het doen van exportaangifte uit aan een derde, zoals bijvoorbeeld een douane-agent, een aangever of een transporteur? Dan is het belangrijk om vast te stellen op wiens naam de aangifte wordt gedaan.
Als de aangifte wordt gedaan door een derde, op naam van de derde, dan is alleen toegang tot e-CertNL voor de derde noodzakelijk. Als de aangifte wordt gedaan door een derde op naam van een exporteur, dan moet zowel de exporteur als de derde toegang hebben tot e-CertNL. In dat geval moet de exporteur de derde in e-CertNL ook machtigen om namens hem aangifte te doen. Hoe u dit moet instellen leest u hier:
AGF, Snijbloemen en potplanten en diverse producten.

Hoe worden producten in e-CertNL gescheiden in fytosanitair certificaat en inspectieplichtige producten en niet-fytosanitair certificaat- en inspectieplichtige producten?
Het systeem e-CertNL maakt automatisch onderscheid tussen producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden en producten waarvoor geen fytosanitaire eisen zijn in het gekozen land van bestemming. U kunt ervoor kiezen alle producten uit een zending in e-CertNL in te voeren, of alleen die producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden.

Wat is de juiste naamgeving voor het VK bij het indienen van aanvragen in e-CertN?
Aanvragen in e-CertNL van fytosanitaire certificaten en inspecties voor export naar het Verenigd Koninkrijk moeten worden ingediend onder Groot-Brittannië. In de communicatie over Brexit wordt veelal Verenigd Koninkrijk en de afkorting VK gehanteerd, maar dit is niet de internationale naamgeving. Aanvragen onder Verenigd Koninkrijk worden in e-CertNL niet geaccepteerd.

Hoe komen vereiste bijschrijvingen op fytosanitair certificaat?
Het Verenigd Koninkrijk (VK) eist, net als veel andere derde landen, voor een groot aantal producten bijschrijvingen op het fytosanitair certificaat. Voor het verkrijgen van de juiste bijschrijvingen per product is het van belang de aanvraag in e-CertNL correct en volledig in te vullen. Als een bijschrijving onjuist is of ontbreekt, dan kan de uiterste consequentie zijn dat zendingen vast komen te staan in het VK. Op basis van de gegevens die u in de aanvraag verstrekt over de te exporteren producten, bepaalt e-CertNL welke bijschrijvingen (verklaringsteksten) vermeld moeten worden op het certificaat, en waar eventueel op geïnspecteerd moet worden.

Voor sommige producten is een standaard bijschrijving van toepassing die automatisch verschijnt als het product is opgegeven. Let op: Bij andere producten dient u zelf op basis van de landeneis VK nog te kiezen welke verklaringstekst van toepassing is. Bijvoorbeeld dat de producten komen uit een land dat vrij is van een bepaald organisme of van een kwekerij die vrij is bevonden. De landeneis VK vindt u hier. Het KCB heeft een instructie opgesteld om u te helpen bij het correct en volledig invullen van uw e-CertNL-aanvraag. Deze instructie vindt u hier.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in relatie tot Brexit? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl. of wanneer uw vraag gaat over het werken met e-CertNl naar helpdesk@kcb.nl