Kwaliteits-Controle-Bureau

Servicelevel

Disclaimer Servicelevel

Vanwege onzekerheden rondom Brexit, zal het huidige servicelevel mogelijk niet haalbaar blijken. Het KCB stelt alles in het werk om de aangevraagde inspecties tijdig uit te voeren, maar behoudt zich het recht voor om af te wijken van het servicelevel. Er kunnen dan geen rechten worden ontleend aan de in het servicelevel genoemde tijden. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Gezien de toename van activiteiten als gevolg van Brexit gaan wij het servicelevel strikter hanteren, waardoor onze dienstverlening mogelijk anders verloopt dan u gewend bent.

  • Aanvragen voor inspecties worden ingepland binnen de termijn die in het servicelevel wordt gehanteerd. Dit kan betekenen dat het door u gewenste tijdstip van uitvoering niet kan worden gerealiseerd.
  • Inspecties kunnen worden verschoven naar een ander tijdstip.
  • Extra (niet aangevraagd) werk op locatie wordt niet meer geaccepteerd.
  • Als de te inspecteren partij niet klaar staat of er geen assistentie beschikbaar is, wordt de inspectie afgebroken en moet u opnieuw een inspectie aanvragen.
  • Doordat bij export kwaliteit risicoanalyse wordt toegepast, wordt de kwaliteitsinspectie bij export niet altijd op dezelfde zending uitgevoerd als de fytosanitaire inspectie.

Zorg dat u hier in uw planning en uitvoering rekening mee houdt. Dien uw inspectieaanvragen tijdig en correct in. Zo kunnen wij samen oponthoud in uw logistieke proces voorkomen.

Importinspecties en Exportinspecties

Aanmelding Uitvoering op maandag t/m vrijdag
Vóór 09.00 uur Dezelfde dag 10.00 – 12.00 uur
09.00 – 12.00 uur Dezelfde dag 13.00 – 10.00 uur volgende werkdag
12.00 – 17.00 uur Volgende werkdag 07.00 – 12.00 uur volgende werkdag
   
Aanmelding Uitvoering op zaterdag, zon- en feestdagen
Vrijdag c.q. voorafgaande werkdag  vóór 12.00 uur                 Volgende zaterdag, zon- en feestdag*
   

* Met uitzondering van Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Zie ook bedrijfstijden KCB.

Wijzigingen van aanmeldingen dienen tijdens werkdagen per email aan het rayonkantoor te worden gemeld. Bij wijzigingen start het servicelevel opnieuw. Op zaterdagen, zon- en feestdagen kunnen tussen 8.00 en 16.30 uur wijzigingen per email worden doorgegeven via inspecties_weekend@kcb.nl

Exportinspecties Bedrijfscontrolesysteem VK

Voor exportinspecties die onder het fytosanitaire Bedrijfscontrolesysteem VK vallen, geldt een afwijkend servicelevel. U vindt dit servicelevel hier.

Praktische tips

Bekijk ook de praktische tips voor exporteurs of de praktische tips voor importeurs.