Kwaliteits-Controle-Bureau

Servicelevel

Disclaimer Servicelevel
Vanwege onzekerheden rondom Brexit, kan het zijn dat het VK onverwacht met nieuwe regels en formaliteiten komt die van invloed zijn op onze dienstverlening en zal het onderstaande servicelevel mogelijk niet haalbaar blijken. Het KCB stelt alles in het werk om de aangevraagde inspecties tijdig uit te voeren, maar behoudt zich het recht voor om in extreme situaties af te wijken van het servicelevel. Er kunnen dan geen rechten worden ontleend aan de in het servicelevel genoemde tijden. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Gezien de toename van activiteiten als gevolg van Brexit gaan wij vanaf 1 januari het servicelevel strikter hanteren, waardoor onze dienstverlening mogelijk anders verloopt dan u gewend bent.

  • Aanvragen voor inspecties worden ingepland binnen de termijn die in het servicelevel wordt gehanteerd. Dit kan betekenen dat het door u gewenste tijdstip van uitvoering niet kan worden gerealiseerd.
  • Inspecties kunnen worden verschoven naar een ander tijdstip.
  • Extra (niet aangevraagd) werk op locatie wordt niet meer geaccepteerd.
  • Als de te inspecteren partij niet klaar staat of er geen assistentie beschikbaar is, wordt de inspectie afgebroken en moet u opnieuw een inspectie aanvragen.

Zorg dat u hier in uw planning en uitvoering rekening mee houdt. Dien uw inspectieaanvragen tijdig en correct in. Zo kunnen wij samen oponthoud in uw logistieke proces voorkomen.

1. Importinspecties zonder risicobenadering en Exportinspecties

Aanmelding Uitvoering op maandag t/m vrijdag
Vóór 09.00 uur dezelfde dag 10.00 – 12.00 uur
09.00 – 12.00 uur dezelfde dag 13.00 – 10.00 uur volgende werkdag
12.00 – 17.00 uur volgende werkdag 07.00 – 12.00 uur volgende werkdag

 

Aanmelding Uitvoering op zaterdag, zon- en feestdagen
Vrijdag c.q. voorafgaande werkdag  vóór 12.00 uur * volgende zaterdag, zon- en feestdag

* Met uitzondering van Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Zie ook bedrijfstijden KCB.

 

2.  Importinspecties met risicobenadering

Aanmelding Uitvoering
Minimaal 4 uur vóór het gewenste inspectietijdstipAanmelding per email
Bij aanmelden per email dient de aanvraag uiterlijk om 12.00 uur, op de werkdag voorafgaand aan de gewenste inspectiedag, ingediend te worden.
Na een elektronische aanmelding ontvangt u elektronisch bericht of uw zending is vrijgegeven of dat deze moet worden geïnspecteerd.Op dezelfde dag ontvangt u per email een bericht of de zending is vrijgegeven of moet worden geïnspecteerd.
 

Wijzigingen van aanmeldingen dienen tijdens werkdagen per email aan het rayonkantoor te worden gemeld. Op zaterdagen, zon- en feestdagen kunnen tussen 8.00 en 16.30 uur wijzigingen per email worden doorgegeven via inspecties_weekend@kcb.nl