Kwaliteits-Controle-Bureau

Nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening op 14 december in werking getreden

Saturday 14 december 2019

Op 14 december 2019 zijn de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening en EU-Controleverordening in werking getreden. Deze verordeningen zijn ingevoerd om de EU beter te beschermen tegen bedreigingen op het gebied van plantgezondheid. Ook de traceerbaarheid van plantaardige producten in de handelsketen verbetert, terwijl het vrije handelsverkeer en markttoegang binnen de EU behouden blijven.

De belangrijkste veranderingen voor handelsbedrijven
De nieuwe regelgeving geldt voor alle handelaren. Dit zijn de belangrijkste veranderingen die per 14 december 2019 zijn ingegaan:

  • Verplichte registratie in een nationaal bedrijvenregister voor alle marktdeelnemers die handelen in plantaardig materiaal. Ieder bedrijf ontvangt bij registratie een uniek fytosanitair registratienummer;
  • Veranderingen in regelgeving rondom import in de EU waaronder een nieuwe certificaatplicht voor bijna alle plantaardige producten en nieuwe importverboden en nieuwe bijschrijvingseisen;
  • Het verbeteren van de traceerbaarheid van álle planten door het uitbreiden van de plantenpaspoortplicht.

Vragen en antwoorden op een rij
Heeft u vragen over deze nieuwe EU-regels? Het KCB heeft voor de bovenstaande veranderingen de belangrijke vragen en antwoorden op een rij gezet.

 

Meer nieuws