Kwaliteits-Controle-Bureau

Wijzigingen Fytorichtlijn: nieuwe fytosanitaire eisen voor import naar EU

maandag 15 juli 2019

Per 1 september 2019 wordt de huidige EU-Fytorichtlijn op een aantal punten aangepast. De wijzigingen zijn erop gericht het binnenbrengen en het verspreiden van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen te voorkomen. Dit heeft gevolgen voor de regels die gelden bij het importeren van plantaardige producten in de EU.

Belangrijkste veranderingen voor handelsbedrijven
De volgende zes onderwerpen zijn voor handelsbedrijven het meest relevant:

  1. Het aantal fytosanitair certificaat- en inspectieplichtige producten wordt uitgebreid.
  2. Er zijn inspectiepercentages voor deze nieuwe certificaat- en inspectieplichtige producten vastgesteld.
  3. Er gaat een fytosanitaire certificaatplicht gelden voor de import van gebruikte bosbouw- en landbouwmachines.
  4. De vereiste bijschrijvingen voor diverse producten van verschillende herkomsten gaan wijzigen. Deze bijschrijvingen hebben betrekking op aangescherpte eisen voor diverse schadelijke organismen.
  5. Er gaan strengere eisen gelden voor het importeren van grond en groeimedium bestaande uit vaste organische stoffen (met uitzondering van turf en kokosvezels die niet eerder gebruikt zijn voor de plantenteelt).
  6. De lijst met producten die vrij moet zijn van Bemisia tabaci voor export naar lidstaten met ZP-gebieden is uitgebreid.

Vragen en antwoorden wijzigingen Fytorichtijn
Het KCB heeft voor bovenstaande onderwerpen de belangrijkste vragen en antwoorden voor handelsbedrijven op een rij gezet.

Meer lezen?
Hier vindt u een aantal bronnen over de wijzigingen in de Fytorichtlijn op een rij. Ook kunt u hier de laatste nieuwsberichten van het KCB teruglezen.
 

Meer nieuws