Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord wijziging Fytorichtlijn

Per 1 september 2019 is de EU-Fytorichtlijn op een aantal punten aangepast. De wijzigingen zijn erop gericht het binnenbrengen en het verspreiden van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen te voorkomen. Dit heeft gevolgen voor de regels die gelden bij het importeren van plantaardige producten in de EU. 

Hieronder staan een aantal belangrijke vragen en antwoorden op een rij. Deze vragen zijn op 5 september 2019 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Sommige producten zijn certificaat- en inspectieplicht bij import in de EU. Wat betekent dit voor het importproces?
Voor fytosanitair certificaat- en inspectieplichtige producten moet aangifte worden gedaan in CLIENT-import. De zendingen moeten bij import voorzien zijn van een fytosanitair certificaat en zendingen moeten binnen komen op een erkende inspectielocatie. Op basis van risicoanalyse kunnen producten geselecteerd worden voor fysieke inspectie. De certificaat- en inspectieplicht van deze producten kan dus gevolgen hebben voor het logistieke proces van import. Kijk hier voor meer informatie over de erkenning van de inspectielocatie bij import.

Welke producten zijn certificaat- en inspectieplichtig bij import in de EU?
U vindt hier een lijst van de certificaat- en inspectieplichtige producten bij import. De wijzigingen per 1 september zijn hierin door de NVWA verwerkt.

Welke producten worden per 1 september 2019 fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig?
Met ingang van 1 september 2019 worden vruchten van Actinidia, Carica papaya, Fragaria, Persea americana, Rubus, Vitis en vruchten uit de familie Solanaceae, waaronder physalis en tamarillo afkomstig uit alle derde landen fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig. Een aantal producten uit deze familie Solanaceae, zoals tomaat en aubergine, was al fytosanitair inspectieplichtig. Deze inspectieplicht wordt nu uitgebreid met de overige soorten uit de plantenfamilie.

De vruchten van Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflora, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium en Vaccinium afkomstig uit Europese landen (niet-EU-lidstaten) worden per 1 september 2019 ook fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig. Deze producten waren al fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig voor herkomsten buiten Europa.

Welke inspectiepercentages gaan gelden voor de producten die per 1 september 2019 fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig worden?
Voor de producten Actinidia, Carica papaya, Fragaria, Persea americana, Rubus en Vitis is een reduced checks percentage van 5% vastgesteld. Deze producten vallen al onder de kwaliteitscontrole op de EU-handelsnormen en hebben, afhankelijk van het land van herkomst en de periode van het jaar, vaak een hoger inspectiepercentage. Deze inspectiepercentages voor de kwaliteitscontrole zijn hier te vinden. Per saldo verandert er hierdoor weinig.

De vruchten van Annona, Diospyros, Mangifera, Passiflora, Psidium en Syzygium afkomstig uit Europese landen (niet EU-landen) zijn 100% inspectieplichtig.

Voor de  vruchten van Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes en Vaccinium afkomstig uit Europese landen (niet-EU-landen) is een reduced checks percentage van 5% vastgesteld. Een aantal van deze producten valt al onder de kwaliteitscontrole op de EU-handelsnormen en heeft, afhankelijk van het land van herkomst en de periode van het jaar, vaak een hoger inspectiepercentage.

De producten uit de familie Solanaceae waaronder physalis en tamarillo worden voor alle landen van herkomst 100% inspectieplichtig. Het inspectieregime van deze 100% fysieke controle zal gevolgen hebben voor het logistieke proces van import.

Waar vind ik een overzicht van aangifteplichtige groenten en fruit bij import?
Groenten en fruit vallen zowel onder fytosanitaire als kwaliteitsregelgeving. Het KCB heeft daarom een overzicht opgesteld van zowel kwaliteits als fytosanitair aangifteplichtige groenten en fruit bij import In dit overzicht zijn de wijzigingen per 1 september reeds verwerkt.

Waar vind ik een overzicht van de inspectiepercentages voor de kwaliteitscontrole groenten en fruit bij import?
Kijk hier voor de  ‘Inspectiepercentages Kwaliteit Import gf’.

Ik importeer groenten en fruit die per 1 september fytosanitair certificaatplichtig worden. Wat betekent deze certificaatplicht voor zendingen die voor 1 september al onderweg zijn?
Zendingen met producten die per 1 september certificaatplichtig worden, zoals bijvoorbeeld druiven en kiwi’s, moeten vanaf die datum voorzien zijn van een fytosanitair certificaat uit het land van herkomst. Is een zending vóór 1 september vertrokken en wordt deze na 1 september door u geïmporteerd, dan wordt deze nog zonder fytosanitair certificaat geaccepteerd. De datum van vertrek moet dan wel door middel van vervoersdocumenten worden aangetoond. Is een zending op of na 1 september vertrokken uit het land van herkomst, dan kan deze alleen geïmporteerd worden in de EU met een fytosanitair certificaat.

Ik importeer vruchten en vruchtgroenten in de EU. Met welke strengere eisen voor bijschrijvingen op fytosanitaire certificaten krijg ik te maken?
Een bijschrijving (Engels: Additional Declaration) is een verklaring op het fytosanitaire certificaat die wordt vereist door de wetgeving van het bestemmingsland (in dit geval de EU). Een bijschrijving geeft specifieke, aanvullende informatie over de fytosanitaire conditie van de zending. Bijvoorbeeld dat het product is geteeld in een land of gebied of op een perceel dat vrij is bevonden van een bepaald quarantaine organisme.

Voor vruchten van Citrus, Fortunella, Poncirus, Mangifera, Prunus, Punica granatum, Malus, Pyrus, Vaccinium en Solanaceae (o.a. paprika, tomaat, aubergine, physalis, tamarillo) worden meer bijschrijvingen vereist dan nu het geval is.

De NVWA heeft alle wijzigingen in kaart gebracht. De vereiste bijschrijvingen  per 1 september voor groenten en fruit kunt u hier vinden.

Ik importeur groenten en fruit waarvoor per 1 september nieuwe eisen voor bijschrijvingen gelden. Welke datum is leidend voor de nieuw vereiste bijschrijvingen voor bijvoorbeeld Citrus?
De datum van afgifte van het fytosanitair certificaat is leidend. Certificaten die zijn afgegeven op 1 september en later, moeten aan de nieuwe regels voldoen. Zendingen die na 1 september binnenkomen met een fytosanitair certificaat gedateerd vóór 1 september 2019, hoeven nog niet aan de nieuwe bijschrijvingseisen te voldoen.

Wat gebeurt met een zending waarvan het fytosanitair certificaat niet de nieuwe bijschrijving bevat?
Indien de bijschrijving onjuist of onvolledig is, wordt de zending geweigerd voor import. In het geval van import van meerdere producten op één fytosanitair certificaat, wordt alleen het product geweigerd waarvan de bijschrijving niet klopt. De zending (of het product) mag pas worden vrijgegeven wanneer een correct vervangend certificaat wordt overlegd.

Ik importeer groenten en fruit die per 1 september fytosanitair inspectieplichtig worden. Wat moet ik doen bij zendingen die vrijvallen van fysieke inspectie?
Van alle importzendingen worden de fytosanitaire documenten gecontroleerd en ingenomen. De documenten die behoren bij importzendingen die vrijvallen van fysieke inspectie moeten worden opgestuurd naar het KCB. De werkwijze voor de documentcontrole bij import vindt u hier.

Ik importeer plantmateriaal met groeimedium of aanhangende grond. Wat verandert er voor mij?
Groeimedium kan vele schadelijke organismen bevatten. De EU past haar importeisen aan om meer zekerheid te geven dat deze organismen niet met aanhangend groeimedium, bijvoorbeeld grond, turf, cocopeat, perliet, et cetera, meekomen. De nieuwe eisen gelden voor alle planten waar groeimedium aan of bij zit, inclusief stekken. Steriel medium van in-vitroplanten is uitgezonderd. De eisen gelden voor import uit alle landen buiten de EU uitgezonderd Zwitserland. 

De eisen hebben betrekking op het groeimedium dat aanwezig is op of bij de plant op het moment van import in de EU. Zijn de planten, inclusief de wortels, op dat moment volledig schoon, dan geldt de eis niet. Lees hier over de eisen die gelden voor groeimedium en aanhangende grond.

Ik importeer planten rond 1 september. Welke datum is leidend in verband met de regelgeving over aanhangende grond?
De datum van afgifte van het fytosanitair certificaat is leidend. Fytosanitaire certificaten die zijn afgegeven op 1 september en later, moeten aan de nieuwe regels voldoen. Zendingen die bijvoorbeeld op 5 september binnenkomen met een fytosanitair certificaat gedateerd op 30 augustus, hoeven nog niet aan de nieuwe regels te voldoen. 

Ik verhandel Ajuga, Crossandra en/of Euphorbia pulcherrima naar EU-lidstaten met ZP-gebieden. Waar moet ik rekening mee houden?
Per 1 september 2019 worden Ajuga, Crossandra en Euphorbia pulcherrima (kerstster) toegevoegd aan de lijst van bloemisterijgewassen die vrij moeten zijn van Bemisa tabaci (tabakswittevlieg). Dit betekent dat alle vormen van deze gewassen die bestemd zijn voor eindgebruikers in lidstaten met ZP-gebieden (Zona Protecta, beschermde gebieden) aantoonbaar vrij moeten zijn van Bemisia tabaci. Deze eis bestond sinds 2018 al voor de gewassen Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander.

Lidstaten met ZP-gebieden voor Bemisia tabaci zijn Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal. Finland is per 1 september 2019 niet langer beschermd gebied voor Bemisia tabaci.

Planten die vervoerd worden naar één van de genoemde landen met ZP-gebieden moeten vrij zijn van Bemisia. Er zijn twee mogelijkheden om aan deze eis te voldoen:

  1. U koopt planten in die afkomstig zijn van een bedrijf met een compartiment dat vrij is van Bemisia. Vrijheid van Bemisia moet dan blijken uit het plantenpaspoort met de code ZP-a2 dat op de planten is aangebracht. (Deze optie bestaat niet voor buitengeteelde gewassen.)
  2. U vraagt via eCertNL een partij-inspectie aan. Indien de planten door het KCB vrij worden bevonden van Bemisia ontvangt u een EU-communicatiedocument.

Lees meer over deze EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia tabaci in het nieuwsbericht van de NVWA.

Ik importeer gebruikte landbouw- en bosbouwmachines in de EU. Met welke veranderingen krijg ik te maken?
Gebruikte landbouw- en bosbouwmachines kunnen met aanhangende grond schadelijke organismen de EU binnen brengen. Daarom wordt het importeren van gebruikte landbouw- en bosbouwmachines fytosanitair certificaat- en inspectieplichtig. De uitvoering is in handen van de NVWA.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over de wijzigingen in de Fytorichtlijn per 1 september 2019? Stuur dan een bericht naar P&C@kcb.nl.