Kwaliteits-Controle-Bureau

Wijziging Fytorichtlijn (2000/29) per 1-9-2019

Per 1 september 2019 is de EU-Fytorichtlijn op een aantal punten aangepast. De wijzigingen zijn erop gericht het binnenbrengen en het verspreiden van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen te voorkomen. Dit heeft gevolgen voor de regels die gelden bij het importeren van plantaardige producten in de EU.

De volgende zes onderwerpen zijn daarbij voor handelsbedrijven het meest relevant:

  1. Het aantal fytosanitair certificaat- en inspectieplichtige producten wordt uitgebreid.
  2. Er zijn inspectiepercentages voor deze nieuwe certificaat- en inspectieplichtige producten vastgesteld.
  3. Er gaat een fytosanitaire certificaatplicht gelden voor de import van gebruikte bosbouw- en landbouwmachines.
  4. De vereiste bijschrijvingen voor diverse producten van verschillende herkomsten gaan wijzigen. Deze bijschrijvingen hebben betrekking op aangescherpte eisen voor diverse schadelijke organismen.
  5. Er gaan strengere eisen gelden voor het importeren van grond en groeimedium bestaande uit vaste organische stoffen (met uitzondering van turf en kokosvezels die niet eerder gebruikt zijn voor de plantenteelt).
  6. De lijst met producten die vrij moet zijn van Bemisia tabaci voor export naar lidstaten met ZP-gebieden is uitgebreid.

Heeft u hierover vragen? Hier staan de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Meer informatie
U vindt meer informatie over de wijzigingen in de Fytorichtlijn op de website van de NVWA.

Informatie over de veranderingen in regelgeving import als gevolg van de nieuwe Plantgezondheidsverordening die op 14 december 2019 is ingegaan vindt u hier.