Kwaliteits-Controle-Bureau

Evaluatie Structureel Toezicht KCB en verbeterpunten

donderdag 29 februari 2024

Halverwege 2022 is het KCB gestart met een uitgebreide evaluatie van de uitvoering en de indelingssystematiek van het Structureel Toezicht (ST). Bij de evaluatie zijn bedrijven, brancheorganisaties uit de handel en teelt van groenten en fruit en KCB-medewerkers betrokken. Met de uitvoering van het Structureel Toezicht (ST) houdt het KCB toezicht op de naleving van de EU-handelsnormen voor groenten en fruit. De controlebezoeken vinden plaats op basis van een risicoanalyse op locaties waar groenten en fruit verladen, opgeslagen en/of verpakt worden.

In 2023 heeft het KCB-bestuur het evaluatierapport vastgesteld. Uit de evaluatie blijkt dat het fundament (de Systematiek ST) staat en een goede en stabiele basis vormt voor de naleving van de EU-handelsnormen voor groenten en fruit door bedrijven en de uitvoering van de controles daarop. Ook komt naar voren dat er, zowel op het gebied van de systematiek voor het ST als de uitvoering daarvan, verbetermogelijkheden zijn.

Inmiddels is een start gemaakt met de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport, waaronder het risicogerichter inplannen van controlebezoeken ST en het uitwerken van voorstellen voor aanpassingen in de systematiek ST. De verbeteringen zijn erop gericht de kwaliteit van de controlebezoeken te verhogen, de risicosystematiek en de samenwerking en communicatie met bedrijven te verbeteren.

Meer informatie over de evaluatie ST en de uitwerking van de aanbevelingen vindt u hier.
 

  

Meer nieuws