Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit een feit, maar impact voor snijbloemen, groenten en fruit moet nog komen

woensdag 28 juli 2021

Sinds 1 januari 2021 is Brexit een feit. Bij zakendoen met het VK gelden daardoor strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Zo kregen bedrijven die handelen in potplanten al te maken met een 100% certificaat- en inspectieplicht bij export. Vanaf 1 januari 2022 gaat deze 100% certificaat- en inspectieplicht ook gelden voor bedrijven die snijbloemen of groenten en fruit exporteren. Het inpassen van de extra administratieve formaliteiten en de inspecties in bedrijfsprocessen en logistiek hebben flinke impact. Niet alleen de certificaatplicht op zichzelf, maar met name ook de wijze waarop het VK het fytosanitaire proces heeft vastgelegd in het Border Operating Model heeft tot gevolg dat een veel groter aantal fytosanitaire certificaten, en dus ook inspecties, nodig is dan gebruikelijk in het zakendoen met derde landen.

Gezamenlijke voorbereiding
De nieuwe situatie en de bijkomende fytosanitaire certificaat- en inspectieplicht voor snijbloemen, groenten en fruit die vanaf 1 januari 2022 gaat gelden, stellen het bedrijfsleven en de controledienst voor de nodige uitdagingen. Veranderingen in logistieke en bedrijfsprocessen zijn onvermijdelijk en vragen van iedereen aanpassing. Er wordt van alle betrokkenen een inspanning gevraagd om de uitdagingen het hoofd te bieden. Door samen te werken kunnen we proberen de impact zo klein mogelijk te maken, en vertragingen in de logistiek en rondom noodzakelijke fysieke inspecties zo veel mogelijk te voorkomen.

Bedrijfsleven, brancheorganisaties en KCB hebben in het afgelopen half jaar ervaring opgedaan met de export van potplanten. De lessen die daaruit kunnen worden geleerd hebben we samen vertaald naar praktische tips ter ondersteuning van uw voorbereidingen op 1 januari 2022. Hiernaast blijven we ons gezamenlijk actief inzetten voor oplossingen/werkbare processen die voor alle betrokken partijen beter aansluiten bij de nieuwe handelssituatie en die daarmee bijdragen aan het behoud van de stevige handelspositie van Nederlandse bedrijven in het VK.

Stel uw voorbereidingen niet uit
Zo midden in de zomer lijkt 1 januari 2022 nog ver weg. Maar sommige voorbereidende stappen, zoals veranderingen in uw logistieke proces of de voorbereiding op voorraadkeuringen, hebben een doorlooptijd van een aantal maanden. Stel uw voorbereidingen op de volgende fase van Brexit daarom niet uit. Op onze website vindt u actuele en uitgebreide informatie over zakendoen met het VK. Naast praktische tips vindt u hier veel gestelde vragen en antwoorden. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden, heeft u een specifieke vraag of een praktische tip? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Meer nieuws