Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Het is voor (internationale) agro-ondernemers zaak om goed voorbereid te zijn. Het vertrek van de VK - met of zonder akkoord - uit de EU betekent dat mogelijk op korte termijn na dit vertrek eisen gesteld gaan worden bij de export of import van plantaardige producten (o.a. groenten, fruit, snijbloemen en potplanten) van en naar het VK. Welke eisen dat zijn, is nog onbekend. Zodra meer details bekend zijn over gestelde eisen en benodigde controles, informeert het KCB u hierover via deze website.

Hieronder staan een aantal belangrijke vragen en antwoorden op een rij. Deze vragen zijn op 18 februari 2019 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Algemeen

Wat betekent de Brexit voor de import en export van plantaardige producten van en naar het VK?
Door de Brexit wordt het VK een zogeheten ‘derde land’. Hierdoor krijgt u mogelijk al met ingang van 29 maart 2019 te maken met strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Een situatie die vergelijkbaar is met de export naar andere landen buiten de EU. Doet u nu zaken met het VK en heeft u geen ervaring met zakendoen buiten de EU? Bereid u dan hierop voor en hou rekening met het scenario waarbij er geen overgangsfase komt en er na 29 maart 2019 formaliteiten gelden en controles worden uitgevoerd.

Welke eisen gelden er na de Brexit?
Welke eisen er straks aan de import en export van plantaardige producten naar en vanuit de VK worden gesteld is nog onbekend. Zodra meer details bekend zijn, informeren wij u hierover via deze website.

Welke controles gaat het VK bij import uitvoeren en welke certificaten worden gevraagd?
Dit is nog onbekend. Zodra meer details bekend zijn, informeren wij u hierover via deze website.

Hoe kan ik mij voorbereiden op controles?
In de controleketen heeft u met verschillende partijen te maken. Als gevolg hiervan dient u zich bij verschillende instanties aan te melden en ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot diverse systemen. De belangrijkste voorbereidende stappen die u nu al kan zetten hebben wij hier voor u op een rij gezet. Hou bij uw voorbereidingen rekening met een doorlooptijd van enkele weken.

Hoe kan ik mij registeren bij het KCB?
Doet u voor het eerst zaken met het KCB? U kunt u hier online registreren bij het KCB.

Welke kosten zijn verbonden aan de dienstverlening van het KCB?
Voor het uitvoeren van inspecties, controles en overige werkzaamheden berekent het KCB kostendekkende tarieven. Bekijk hier de actuele tarieven.

Exporteren naar het VK

Waarmee moet ik rekening houden bij de export naar het VK na de Brexit?
In veel gevallen zult u voor het binnen brengen van uw goederen in het Verenigd Koninkrijk en het uitklaren bij de douane certificaten nodig hebben. Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL. U heeft hiervoor toegang tot e-CertNL nodig. Op een certificaat staat exact wat u exporteert. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen.

Hoe krijg ik toegang tot e-CertNL?
Voor het online aanvragen van certificaten via e-CertNL moet u toegang krijgen tot e-CertNL via Mijn RVO. U dient zich te registreren bij RVO als relatie.

U heeft ook eHerkenning nodig om elektronisch certificaten aan te kunnen vragen via e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. U heeft een inlogmiddel nodig van minimaal niveau betrouwbaarheidsniveau 2+.

Waar kan ik terecht met vragen over het gebruik van e-CertNL?
Meer informatie over het gebruik van e-CertNL, van algemene informatie voor beginnende gebruikers tot praktische instructies en veel gestelde vragen vindt u hier. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan contact op met de e-CertNL helpdesk van het KCB: 088 3088 200. Of stuur een e-mail naar helpdesk@kcb.nl. Op 19 en 20 maart 2019 organiseert het KCB opleidingssessies voor bedrijven die zich nieuw geregistreerd hebben bij het KCB en gebruik gaan maken van e-CertNL. U kunt uw interesse voor deelname kenbaar maken op het registratieformulier.

Hoe en waar kan ik waardepapier voor fytosanitaire certificaten bestellen?
Zodra er door het VK fytosanitaire certificaten vereist worden bij import vanuit de EU, moeten deze als fysiek document worden aangeleverd bij de Engelse inspectiediensten. Deze certificaten worden geprint op zogenoemd waardepapier. U kunt dit waardepapier zelf in beheer hebben of door het KCB laten verstrekken per exportzending. Indien u de voorraad waardepapier zelf beheert, bestaat voor aanschaf daarvan een procedure bij de NVWA. Deze procedure treft u hier aan.

Is een plantenpaspoort nodig voor handel met het VK?
In principe is een plantenpaspoort voor handel binnen de EU. Na de Brexit is VK geen EU-lidstaat meer, dus is er geen plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een plantenpaspoort wel verplicht. Mogelijk komen er bij export naar VK alternatieve eisen voor planten die nu plantenpaspoortplichtig zijn. Deze eisen zijn nu nog niet bekend.

Welke eisen worden er gesteld aan import vanuit derde landen die via Nederland naar het VK worden geëxporteerd?
Welke eisen er straks worden gesteld aan importproducten vanuit derde landen via Nederland is nog onbekend. Het is daarom ook nog niet duidelijk of er extra controles moeten plaatsvinden. Zodra meer details bekend zijn, informeren wij u hierover via deze website.

Kan ik een fytosanitair certificaat aanvragen voor producten die niet uit Nederland komen?
Ja, het KCB kan een fytosanitair certificaat afgeven voor niet-Nederlands product, mits het product aan de eisen van het importerende land voldoet. Indien het importerende land een verklaring over de groeiplaats van het product eist, dan kan het KCB alleen een fytosanitair certificaat met de betreffende verklaring afgeven als de vereiste informatie over de groeiplaats kan worden aangetoond door middel van een Europees Communicatie Document (voor product uit een andere EU-lidstaat) of een fytosanitair certificaat uit het land van oorsprong (voor product uit derde landen).

Aan welke eisen moet een inspectielocatie voor exportinspecties voldoen?
Een exportinspectie kan alleen plaatsvinden op een correct gefaciliteerde inspectieplaats en als door de aanvrager van de inspectie aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden betreffen onder andere het aanleveren van de juiste informatie en documenten over de zending, en het verlenen van assistentie bij de inspectie.  De vereiste faciliteiten en de complete voorwaarden vindt u hier.

Kan ik een voorraad product laten inspecteren of moet per zending geïnspecteerd worden?
Vooralsnog is niet bekend of er bij export naar het VK controles moeten gaan plaatsvinden. Op het moment dat dit van toepassing wordt, dan zal er geïnspecteerd worden per zending waarvoor een certificaat wordt aangevraagd.

Hoe moet een zending klaar staan voor exportinspectie?
Exportinspectie vindt plaats per zending waarvoor een certificaat is aangevraagd. De producten in de zending moeten herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn van andere zendingen en het productieproces. Zendingen moeten identificeerbaar zijn en als eenheid bij elkaar blijven tot de controle is afgerond.

Welke eisen gelden er na de Brexit voor verpakkingshout?
Naar verwachting stelt het VK ook eisen aan verpakkingshout bij import uit de EU. Neem maatregelen als u voor export onbehandeld verpakkingshout gebruikt. Gebruik alleen verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Behandeld en gemarkeerd verpakkingshout voorkomt dat schadelijke organismen zoals de Aziatische boktor zich verspreiden. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Heb ik een fytosanitair certificaat nodig voor CITES-producten?
Na de Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de EU. Handelt u in CITES-soorten met het VK? Dan gelden er na de Brexit de regels voor de handel met derde landen. U heeft dan in- of (weder) uitvoervergunningen nodig, of een fytosanitair certificaat met CITES-bijschrijving. Het is alleen nog niet duidelijk vanaf wanneer het VK voor CITES als een derde land telt. Als meer bekend is over de gevolgen van de Brexit voor de handel in CITES-soorten, informeren wij u hierover via deze website. Meer informatie over CITES en CITES-soorten staan vermeld op de website van RVO.

Importeren vanuit het VK

Waarmee moet ik rekening houden bij de import vanuit het VK na de Brexit?
Zorg dat u toegang heeft tot CLIENT-import. Via dit systeem moeten alle importzendingen worden aangemeld en kunt u elektronisch een importkeuring aanvragen. Uw importzending wordt bij invoer in de EU geïnspecteerd door een keuringsdienst. De douane geeft de goederen pas vrij voor het handelsverkeer als deze inspectie is afgerond.  Die inspectie kan pas plaatsvinden nadat u een importkeuring heeft aangevraagd in Nederland. U regelt toegang tot CLIENT-import via de NVWA.

Waar worden importinspecties uitgevoerd?
Importinspecties van fytosanitair inspectieplichtige producten worden alleen uitgevoerd op erkende inspectielocaties. Wilt u een erkenning van een inspectielocatie aanvragen? Dan kunt u deze hier indienen bij de NVWA.

Moeten producten die retour komen uit het VK geïnspecteerd worden?
Producten die retour komen uit het VK moeten worden gemeld via CLIENT Import. Er wordt een inspectie uitgevoerd om vast te stellen of het inderdaad retourvracht betreft en of de producten voldoen aan de eisen die de EU stelt.

Welke eisen gelden er na de Brexit voor verpakkingshout?
Verpakkingshout uit landen buiten de EU moet bij import behandeld en ontschorst zijn, en voorzien van een merkteken. Gebruik alleen verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Behandeld en gemarkeerd verpakkingshout voorkomt dat schadelijke organismen zoals de Aziatische boktor de Europese Unie binnenkomen en zich verspreiden. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in relatie tot de Brexit?
Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Algemene informatie over de Brexit voor het bedrijfsleven vindt u op het brexitloket of kijk op hulpbijbrexit.nl