Kwaliteits-Controle-Bureau

Vraag en antwoord Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Het is voor (internationale) agro-ondernemers zaak om goed voorbereid te zijn. Na het vertrek van de VK - met of zonder akkoord - uit de EU gaan andere eisen gelden bij de export of import van plantaardige producten (o.a. groenten, fruit, snijbloemen en potplanten) van en naar het VK. Welke eisen dat zijn, is deels nog onbekend. Zodra meer details bekend zijn over gestelde eisen en benodigde controles, informeert het KCB u hierover via deze website.

Hieronder staan een aantal belangrijke vragen en antwoorden op een rij. Deze vragen zijn op 11 april 2019 voor het laatst aangevuld en geactualiseerd.

Algemeen

Wat betekent Brexit voor de import en export van plantaardige producten van en naar het VK?
Door Brexit wordt het VK een zogeheten ‘derde land’. Hierdoor krijgt u te maken met strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. Een situatie die vergelijkbaar is met de export naar andere landen buiten de EU. Doet u nu zaken met het VK en heeft u geen ervaring met zakendoen buiten de EU? Bereid u dan hierop voor en hou rekening met het scenario waarbij er geen overgangsfase komt en er na 31 oktober 2019 formaliteiten gelden en controles worden uitgevoerd.

Hoe kan ik mij voorbereiden op controles?
In de controleketen heeft u met verschillende partijen te maken. Als gevolg hiervan dient u zich bij verschillende instanties aan te melden en ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot diverse systemen. De belangrijkste voorbereidende stappen die u nu al kunt zetten, hebben wij hier voor u op een rij gezet. Houd bij uw voorbereidingen rekening met een doorlooptijd van enkele weken.

Hoe kan ik mij registeren bij het KCB?
Doet u voor het eerst zaken met het KCB? U kunt u hier online registreren bij het KCB.

Welke kosten zijn verbonden aan de dienstverlening van het KCB?
Voor het uitvoeren van inspecties, controles en overige werkzaamheden berekent het KCB kostendekkende tarieven. Bekijk hier de actuele tarieven.

Exporteren naar het VK

Welke eisen gelden er voor export na Brexit?
Welke eisen er straks aan de export van plantaardige producten naar het VK worden gesteld is nog onbekend. Het VK heeft informatie over import en export van planten en plantaardige producten op de overheidssite GOV.UK geplaatst. Hier staan eisen vermeld die het VK mogelijk bij een ‘no deal’ gaat stellen. Let op: deze gegevens zijn aan verandering onderhevig.

Snijbloemen en potplanten
Voor zover nu bekend gelden er, direct na een no-deal Brexit, geen fytosanitaire eisen bij export van snijbloemen naar het VK. Voor export van potplanten naar het VK zullen voor bepaalde potplanten wel fytosanitaire eisen gaan gelden, namelijk voor de CITES-plichtige producten en voor alle sierteelt producten die nu plantenpaspoortplichtig (PPP) zijn binnen de EU. Hiervoor zullen fytosanitaire certificaten moeten worden aangevraagd via e-CertNL.

Groenten en Fruit
Voor zover nu bekend gelden er, direct na een no-deal Brexit, geen fytosanitaire eisen bij export naar het VK van groenten en fruit. Alleen voor Citrus met blad gelden fytosanitaire eisen, omdat hiervoor op dit moment een plantenpaspoortplicht geldt binnen de EU. Voort Citrus met blad moet daarom een fytosanitair certificaat worden aangevraagd via e-CertNL.

Diversen zoals hout, tabak en diervoeder
Voor zover nu bekend gelden er, direct na een no-deal Brexit, geen fytosanitaire eisen bij export van diverse producten naar het VK. Er is derhalve geen fytosanitair certificaat nodig.

Ik lever planten of plantaardige producten aan afnemers in het VK die onder een beschermde gebiedenregeling vallen. Wat verandert er voor mij na Brexit?
Levert u planten of plantaardige producten aan afnemers in het Verenigd Koninkrijk die onder een beschermde gebiedenregeling van de EU vallen? Houd er in dat geval rekening mee dat het VK waarschijnlijk voor een groot deel van deze producten een fytosanitair certificaat verplicht gaat stellen. U moet in dat geval fytosanitaire certificaten aanvragen. Lees hier meer over de beschermde gebiedsregeling.

Is een plantenpaspoort nodig voor handel met het VK?
In principe is een plantenpaspoort voor handel binnen de EU. Na Brexit is het VK geen EU-lidstaat meer, dus is er geen plantenpaspoort nodig vanaf het moment dat het product de EU verlaat. Tot en met de exportinspectie is een plantenpaspoort wel verplicht. Voor zover nu bekend heeft u na Brexit een fytosanitair certificaat nodig bij export naar VK voor alle producten die nu plantenpaspoortplichtig zijn binnen de EU.

Welke producten zijn plantenpaspoortplichtig?
Een overzicht van planten en plantaardige producten die plantenpaspoortplichtig zijn vindt u hier.

Welke certificaten heb ik nodig bij de export naar het VK na Brexit?
In veel gevallen zult u voor het binnen brengen van uw goederen in het Verenigd Koninkrijk en het uitklaren bij de douane certificaten nodig hebben. Het aanvragen van certificaten verloopt online via e-CertNL. U heeft hiervoor toegang tot e-CertNL nodig. Op een certificaat staat exact wat u exporteert. Er staat ook op aangegeven op welke manier u voldoet aan de gestelde eisen.

Hoe krijg ik toegang tot e-CertNL?
Voor het online aanvragen van certificaten via e-CertNL moet u toegang krijgen tot e-CertNL via Mijn RVO. U dient zich te registreren bij RVO als relatie.

U heeft ook eHerkenning nodig om elektronisch certificaten aan te kunnen vragen via e-CertNL. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Vraag eHerkenning nu al aan. U heeft een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.

Waar kan ik terecht met vragen over het gebruik van e-CertNL?
Meer informatie over het gebruik van e-CertNL, van algemene informatie voor beginnende gebruikers tot praktische instructies en veel gestelde vragen, vindt u hier. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan contact op met de e-CertNL helpdesk van het KCB: 088 3088 200. Of stuur een e-mail naar helpdesk@kcb.nl.

Heb ik als exporteur zelf toegang tot e-CertNL nodig als ik de aangifte uitbesteed?
Besteed u het doen van exportaangifte uit aan een derde, zoals bijvoorbeeld een douane-agent, een aangever of een transporteur? Dan is het belangrijk om vast te stellen op wiens naam de aangifte wordt gedaan.
Als de aangifte wordt gedaan door een derde, op naam van de derde, dan is alleen toegang tot e-CertNL voor de derde noodzakelijk. Als de aangifte wordt gedaan door een derde op naam van een exporteur, dan moet zowel de exporteur als de derde toegang hebben tot e-CertNL. In dat geval moet de exporteur de derde in e-CertNL ook machtigen om namens hem aangifte te doen. Hoe u dit moet instellen leest u hier:
AGF, Snijbloemen en potplanten en diverse producten.

Hoe worden producten in e-CertNL gescheiden in fytosanitair certificaat en inspectieplichtige producten en niet-fytosanitair certificaat en inspectieplichtige producten?
Het systeem e-CertNL maakt automatisch onderscheid tussen producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden en producten waarvoor geen fytosanitaire eisen zijn in het gekozen land van bestemming. U kunt ervoor kiezen alle producten uit een zending in e-CertNL in te voeren, of alleen die producten waarvoor fytosanitaire eisen gelden.

Ik voeg voor meerdere klanten zendingen met potplanten samen in een vrachtwagen. Moet ik per klant een fytosanitair certificaat aanvragen of kan dit gecombineerd op 1 certificaat?
Als u kiest om de importformaliteiten in het VK te laten afhandelen door een Britse douane-expediteur met een inspectielocatie, en gaat de zending daar als geheel naar toe en is één fytosanitair certificaat voldoende. Na eventuele inspectie en vrijgave door de Britse autoriteiten kunnen de goederen dan vanaf de inspectielocatie door naar uw individuele klanten. Als u kiest om de zendingen per stuk af te leveren bij uw klanten die vervolgens zelf de importformaliteiten regelen, dan heeft u per klant een apart fytosanitair certificaat nodig.

Hoe en waar kan ik waardepapier voor fytosanitaire certificaten bestellen?
Zodra er door het VK fytosanitaire certificaten vereist worden bij import vanuit de EU, moeten deze als fysiek document worden aangeleverd bij de Engelse inspectiediensten. Deze certificaten worden geprint op zogenoemd waardepapier. U kunt dit waardepapier zelf in beheer hebben of door het KCB laten verstrekken per exportzending. Indien u de voorraad waardepapier zelf beheert, bestaat voor aanschaf daarvan een procedure bij de NVWA. Deze procedure treft u hier aan.

Welke eisen worden er gesteld aan import vanuit derde landen die via Nederland naar het VK worden geëxporteerd?
Welke eisen er straks aan de import van plantaardige producten in het VK worden gesteld is nog niet volledig bekend. Het VK heeft informatie geplaatst over het importeren van planten en plantaardige producten uit derde landen via Nederland bij een ‘no-deal’ op de overheidssite GOV.UK . Let op: Deze gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig.

Kan ik een fytosanitair certificaat aanvragen voor producten die niet uit Nederland komen?
Ja, het KCB kan een fytosanitair certificaat afgeven voor niet-Nederlands product, mits het product aan de eisen van het importerende land voldoet. Indien het importerende land een verklaring over de groeiplaats van het product eist, dan kan het KCB alleen een fytosanitair certificaat met de betreffende verklaring afgeven als de vereiste informatie over de groeiplaats kan worden aangetoond door middel van een Europees Communicatie Document (voor product uit een andere EU-lidstaat) of een fytosanitair certificaat uit het land van oorsprong (voor product uit derde landen).

Aan welke eisen moet een inspectielocatie voor exportinspecties voldoen?
Een exportinspectie kan alleen plaatsvinden op een correct gefaciliteerde inspectieplaats en als door de aanvrager van de inspectie aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden betreffen onder andere het aanleveren van de juiste informatie en documenten over de zending, en het verlenen van assistentie bij de inspectie.  De vereiste faciliteiten en de complete voorwaarden vindt u hier.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
De inspecteurs werken tijdens de volgende uren:

Maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag van 08.30 uur tot 16.30 uur
Zon- en feestdagen* van 08.30 uur tot 16.30 uur

* M.u.v. Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Op deze dagen is het KCB gesloten.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel van het KCB hanteert hier vinden.

Hoe lang duurt een exportinspectie?
Een inspectie duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten per zending. Heeft u voor meerdere zendingen certificaten aangevraagd, dan moet dus per zending/certificaat rekening houden met deze inspectieduur.

Kan ik een voorraad product laten inspecteren of moet per zending geïnspecteerd worden?
Vooralsnog is niet bekend of er bij export naar het VK controles moeten gaan plaatsvinden. Op het moment dat dit van toepassing wordt, dan zal er geïnspecteerd worden per zending waarvoor een certificaat wordt aangevraagd.

Hoe moet een zending klaar staan voor exportinspectie?
Exportinspectie vindt plaats per zending waarvoor een certificaat is aangevraagd. De producten in de zending moeten herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn van andere zendingen en het productieproces. Zendingen moeten identificeerbaar zijn en als eenheid bij elkaar blijven tot de controle is afgerond.

Welke eisen gelden er na Brexit voor verpakkingshout (ISPM 15)?
Naar verwachting stelt het VK ook eisen aan verpakkingshout bij import uit de EU. Neem maatregelen als u voor export onbehandeld verpakkingshout gebruikt. Gebruik alleen verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Behandeld en gemarkeerd verpakkingshout voorkomt dat schadelijke organismen zoals de Aziatische boktor zich verspreiden. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Heb ik een fytosanitair certificaat nodig voor CITES-producten?
Na Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de EU. Handelt u in CITES-soorten met het VK? Dan gelden er na Brexit de regels voor de handel met derde landen. U heeft dan in- of (weder) uitvoervergunningen nodig, of een fytosanitair certificaat met CITES-bijschrijving. Meer informatie over CITES en CITES-soorten staan vermeld op de website van RVO.

Het KCB geeft, in opdracht van de NVWA, CITES-verklaringen af bij export van CITES-producten naar het VK middels een bijschrijving op het fytosanitair certificaat. Dit geldt uitsluitend voor de CITES-producten waarvan de NVWA heeft aangegeven dat dit mag door middel van een fytosanitair certificaat. Zie de CITES-instructies van de NVWA voor bijschrijving op fytosanitaire certificaten. Voor andere CITES-plichtige producten is een uitvoervergunning vereist van de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

Voor import van CITES-plichtige producten in het VK zijn door het VK een aantal specifieke punten van binnenkomst in het VK aangewezen. CITES-producten kunnen niet via alle (lucht)havens worden ingevoerd. Hier moet u als exporteur voor vertrek rekening mee houden. Het KCB en de douane controleren hier niet op.

Ik exporteer biologische plantaardige producten naar het VK. Wat verandert er bij een no-deal Brexit?
Het VK heeft bekend gemaakt dat in het geval van een no-deal scenario biologische producten uit de EU geaccepteerd zullen worden.  Verkoop van biologische goederen naar het VK kan onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van SKAL.

Ik stuur goederen naar het VK en Ierland in één vrachtwagen, hoe moet dat na Brexit?
Zendingen voor het Verenigd Koninkrijk zijn na Brexit exportzendingen. Zendingen voor Ierland niet, die blijven in de EU. Bij transport via het Verenigd Koninkrijk moet het gedeelte dat bestemd is voor Ierland in transito blijven. Het is daarom van belang dat vóór vertrek voor iedere zending duidelijk is wat de bestemming is.

Ik maak als exporteur gebruik van groupage transport. Waar moet ik bij Brexit rekening mee houden?
Bij groupage transport gaan verschillende producten uit verschillende sectoren gezamenlijk in een vrachtwagen naar het VK. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een combinatie van eieren en snijbloemen. Voor de verschillende producten kunnen door Brexit heel verschillende eisen en formaliteiten van toepassing worden. Als u gebruik maakt van groupage transport, dan is het belangrijk goede afspraken te maken met uw vervoerder om vertraging van zendingen te voorkomen.

Ik koop op de klok en weet niet wie de ontvanger in het VK gaat worden. Kan ik dan toch documenten aanvragen?
Nee, dat kan niet. Er moet een ontvanger in het VK op het document staan.

Importeren vanuit het VK

Wat verandert er bij het binnenbrengen van plantaardige producten vanuit het VK door Brexit?
Na Brexit ziet de EU het VK als een derde land. Dit betekent dat bij import van plantaardige producten uit het VK de fytosanitaire eisen van de EU van toepassing zijn. Meer informatie hierover vindt u hier op de website van de NVWA.

Welke producten zijn certificaat- en inspectieplichtig bij import in de EU?
Voor fytosanitair inspectieplichtige producten moet aangifte gedaan moeten worden in CLIENT-Import. Er zal dus ook fytosanitair certificaat aanwezig moeten zijn en zending moet op een erkende inspectielocatie worden aangegeven. U vindt hier een lijst van certificaat- en inspectieplichtige producten bij import.

Hoe werkt het aangifteproces bij import vanuit het VK na Brexit?
Zorg dat u toegang heeft tot CLIENT-import. Via dit systeem moeten alle importzendingen worden aangemeld en kunt u elektronisch een importkeuring aanvragen. Uw importzending wordt bij invoer in de EU geïnspecteerd door een keuringsdienst. De douane geeft de goederen pas vrij voor het handelsverkeer als deze inspectie is afgerond.  Die inspectie kan pas plaatsvinden nadat u een importkeuring via Client-import heeft aangevraagd in Nederland. U regelt toegang tot CLIENT-import via de NVWA.

Waar worden importinspecties uitgevoerd?
Importinspecties van fytosanitair inspectieplichtige producten worden alleen uitgevoerd op erkende inspectielocaties. Wilt u een erkenning van een inspectielocatie aanvragen? Dan kunt u deze hier indienen bij de NVWA.

Wat zijn de werktijden van het KCB?
De inspecteurs werken tijdens de volgende uren:

Maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag van 08.30 uur tot 16.30 uur
Zon- en feestdagen* van 08.30 uur tot 16.30 uur

* M.u.v. Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Op deze dagen is het KCB gesloten.

Hoe lang van tevoren moet ik een inspectie aanvragen?
U kunt het servicelevel van het KCB hanteert hier vinden.

Moeten producten die retour komen uit het VK geïnspecteerd worden?
Producten die retour komen uit het VK moeten worden gemeld via CLIENT-import. Er wordt een inspectie uitgevoerd om vast te stellen of het inderdaad retourvracht betreft en of de producten voldoen aan de eisen die de EU stelt. Normaliter wordt de inspectie dan uitgevoerd aan de hand van het fytosanitair certificaat dat voor de exportzending is afgegeven. Of er na Brexit fytosanitaire certificaten vereist zijn voor export naar het VK is nog onduidelijk. Mocht er bij een retourvracht geen fytosanitair certificaat zitten, dan zal de inspectie uitgevoerd worden op basis van een factuur.

Welke eisen gelden er na Brexit voor verpakkingshout (ISPM 15)?
Verpakkingshout uit landen buiten de EU moet bij import behandeld en ontschorst zijn, en voorzien van een merkteken. Gebruik alleen verpakkingshout (zoals pallets of houten kratten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Behandeld en gemarkeerd verpakkingshout voorkomt dat schadelijke organismen zoals de Aziatische boktor de Europese Unie binnenkomen en zich verspreiden. Lees hier meer over de eisen en de maatregelen die u kunt nemen.

Ik importeer biologische plantaardige producten uit het VK. Wat verandert er bij een no-deal Brexit?
In het geval van een no-deal zijn er 2 scenario’s mogelijk. Nadere informatie hierover kunt u vinden op de website van SKAL.

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden en heeft u specifieke vragen over fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in relatie tot Brexit?
Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Algemene informatie over Brexit voor het bedrijfsleven vindt u op het brexitloket of kijk op hulpbijbrexit.nl