Kwaliteits-Controle-Bureau

Handhavingsdocument RIK aangepast als gevolg evaluatie

donderdag 28 maart 2024

Het handhavingsdocument Reglement Interne Controle (RIK) is aangepast. De volgende punten zijn gewijzigd:

  1. Het maximaal aantal handhavingspunten voor telersverenigingen is aangepast van 6 naar 10.
  2. Wanneer partijen van hetzelfde product ook wat kleur en variëteit betreft vanwege hetzelfde type gebrek tijdens een controlebezoek worden afgekeurd worden aan 1 overtreding handhavingspunten toegekend.
  3. Aan partijen die kleiner of gelijk zijn aan 30 colli wordt maximaal 1 handhavingspunt toegekend, ongeacht de aard van de overtreding.

Eind 2023 is het evaluatierapport van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) verschenen met hierin aanbevelingen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de RIK-regeling. De aanpassing van het handhavingsdocument is een van de eerste uitwerkingen hiervan.

Het nieuwe handhavingsdocument met als ingangsdatum 1 april 2024 vindt u hier.

Meer nieuws