Kwaliteits-Controle-Bureau

Lees nu het KCB-jaarverslag 2023

donderdag 21 maart 2024

In het jaarverslag informeren we u over onze resultaten van 2023. Lees hier het nieuwe jaarverslag.

In 2023 zijn de evaluaties van het Structureel Toezicht en het RIK afgerond en zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van de aanbevelingen voor verbetering. Ook is gewerkt aan de samenwerking met logistieke dienstverleners en is een nieuwe cao voor de medewerkers van het KCB afgesloten. Aan de hand van zes beleidsthema’s uit het meerjarenbeleidsplan ‘Samen klaar voor de toekomst’ gaan we in het jaarverslag in op de wijze waarop het KCB inhoud geeft aan haar taak binnen de keten.

Daarnaast heeft het KCB zich verder voorbereid op de gevolgen van Brexit, met name de certificaat- en inspectieplicht voor vijf soorten snijbloemen bij export naar het VK. Zo is een erkenningsregeling gemaakt, die past bij de veranderende omstandigheden. Dit in nauwe samenspraak met het ministerie van LNV, de NVWA, de collega keuringsdiensten en het bedrijfsleven.

Meer nieuws