Kwaliteits-Controle-Bureau

Start implementatie aanbevelingen evaluatie RIK

dinsdag 27 februari 2024

Eind 2023 is de evaluatie afgerond van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Uit de evaluatie blijkt dat de RIK-regeling nog steeds voldoet aan het doel waarvoor deze is gemaakt in 2005. De regeling verhoogt de naleving door deelnemende bedrijven en leidt tot minder controles van het KCB. Bedrijven die een goed functionerend kwaliteitssysteem hebben, ervaren de voordelen van deelname. De regeling is voor bedrijven nog steeds aantrekkelijk genoeg om zich aan te melden voor deelname. Echter, veranderingen in de markt (o.a. de export VK, de logistieke dienstverlening) en de sector (o.a. schaalvergroting en specialisatie) vragen er wel om de RIK-regeling toekomstbestendig te maken. Dit vraagt aanpassingen van het KCB en de RIK-regeling in onder andere (de uitvoering van) de handhaving, het invulling geven aan specialisatie van bedrijven, automatisering en verbetering van de communicatie.

De aanbevelingen in het evaluatierapport zijn onderverdeeld in de vier thema’s die essentieel zijn om de kwaliteit van het RIK te behouden en te versterken: Communicatie, Controlesystematiek, Handhaving en Audits. Een aantal aanbevelingen heeft een hoge prioriteit gekregen. Deze hebben voornamelijk betrekking op aanpassingen in het handhavingsdocument. Deze aanpassingen worden, na goedkeuring door het bestuur van het KCB, voorzien in april 2024.

Meer informatie over de evaluatie RIK en de uitwerking van de aanbevelingen vindt u hier.

Meer nieuws