Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit: kosten dienstverlening KCB bij aanvragen exportinspectie snijbloemen VK

dinsdag 30 januari 2024

Voor snijbloemen van Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus (inclusief Dianthus barbatus), Gypsophila en Solidago is bij export naar het VK vanaf 31 januari 2024 een fytosanitair certificaat verplicht. U kunt vanaf nu via e-CertNL bij het KCB een exportinspectie aanvragen voor zendingen die u vanaf 31 januari naar het VK wil sturen. Voor het uitvoeren van inspecties, controles en overige werkzaamheden en voor verstrekte documenten berekent het KCB kostendekkende tarieven. De tarieven voor het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn gelijk aan de tarieven die het KCB hanteert voor andere derde landen.

Bij export worden de gebruikelijke start en minutentarieven gehanteerd, evenals de certificaattarieven en de bijbehorende e-CertNL toeslagen.

Kosten voor de inspectie-aanvragen in het voorraadregister e-CertNL worden direct in rekening gebracht bij de aanvrager van de betreffende voorraadinspectie, inclusief de verplichte toeslag voor gebruik e-CertNL. Dit is vergelijkbaar met de exportinspecties, waarbij per inspectiebezoek een startarief en een minutentarief geldt.

Kosten voor inspectie-aanvragen in kader van het Bedrijfscontrolesysteem VK: ook hiervoor worden de gebruikelijke start en minutentarieven gehanteerd voor de inspecties die het KCB uitvoert, evenals de certificaattarieven en de bijbehorende e-CertNL toeslagen.

Een overzicht van alle actuele tarieven van het KCB vindt u hier.

Meer nieuws