Kwaliteits-Controle-Bureau

Impact nieuwe fase Brexit op dienstverlening KCB aan alle bedrijven

donderdag 25 januari 2024

Vanaf 31 januari 2024 moeten de volgende vijf ‘medium risk’ snijbloemen voorzien zijn een fytosanitair certificaat: Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus (inclusief Dianthus barbatus), Gypsophila en Solidago. Dit certificaat wordt, als de zending voldoet aan de door het VK gestelde fytosanitaire eisen na inspectie door het KCB afgegeven. Voor handelaren in deze producten verandert hierdoor het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK) aanzienlijk en zij hebben zich hierop sinds de bekendmaking eind augustus 2023 door het VK op kunnen voorbereiden.

Als gevolg van deze nieuwe fase in Brexit krijgt het KCB te maken met een toename van inspecties. Het KCB is goed voorbereid op extra werkzaamheden. Wij stellen alles in het werk om de gevraagde inspecties tijdig uit te voeren. Maar het kan zijn dat de toename aan activiteiten en het werken met nieuwe regels en formaliteiten van invloed is op onze dienstverlening. Momenteel past de uitvoering van onze werkzaamheden binnen het servicelevel van het KCB en is er met regelmaat ruimte voor coulance bijvoorbeeld wanneer sprake is van extra werkzaamheden bij een inspectie of als de partij niet direct klaar staat. En inspecties worden veelal op het gewenste tijdstip uitgevoerd. Gezien de toename van activiteiten kan het zijn dat wij vanaf 31 januari het servicelevel strikter moeten hanteren, waardoor onze dienstverlening mogelijk anders verloopt dan u gewend bent.

Wat kunt u hiervan merken?

  • Aanvragen voor inspecties worden ingepland binnen de termijn die in het servicelevel wordt gehanteerd. Het kan echter betekenen dat het door u gewenste tijdstip van uitvoering niet kan worden gerealiseerd.
  • Inspecties kunnen worden verschoven naar een ander tijdstip;
  • Extra (niet aangevraagd) werk op locatie wordt niet meer geaccepteerd;
  • Als de te inspecteren partij niet klaar staat of er is geen assistentie beschikbaar, wordt de inspectie afgebroken en moet u opnieuw een inspectie aanvragen

Meer informatie
Het KCB heeft hier belangrijke informatie over het zakendoen met het VK voor u op een rij gezet. Heeft u specifieke vragen waarop u uw antwoord niet heeft kunnen vinden? Stuur dan een mail naar brexit@kcb.nl. Heeft u vragen over ingeplande inspecties? Neem dan contact op met de afdeling planning van uw rayonkantoor.

Meer nieuws