Kwaliteits-Controle-Bureau

Verenigd Koninkrijk publiceert definitief Border Target Operating Model

woensdag 30 augustus 2023

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 29 augustus 2023 de definitieve versie van het Border Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Hierin schetst de Britse overheid hoe zij vorm wil geven aan een eigen grenscontrolesystem.

In het nieuwe TOM staan importeisen voor onder andere planten en plantaardige producten. Iedereen die door het VK als medium risico geclassificeerde zendingen exporteert naar het VK moet per 31 januari 2024 de in het TOM aangekondigde werkwijze hanteren. De Britse overheid zal daarop handhaven. Het originele gepubliceerde document vindt u hier op de website van de Britse controledienst DEFRA.

Analyse impact
Momenteel bekijkt het KCB samen met het ministerie van LNV en de NVWA of er sprake is van veranderingen ten opzichte van het concept TOM en wat de impact hiervan zal zijn voor ondernemers. Zodra hier meer inzicht in is, informeert het KCB u hierover via deze website.

In de NVWA-Exportassistent zijn altijd de geldende importregels per derde land na te lezen. Die informatie wordt naar aanleiding van de nieuwe Britse eisen zo snel mogelijk geactualiseerd.

Meer nieuws