Kwaliteits-Controle-Bureau

Vier extra producten vallen onder de algemene handelsnorm (kwaliteit)

donderdag 23 maart 2023

Door wijzigingen in de EU-wetgeving vallen vier producten, die eerst onder de granen en overige producten vielen, voortaan onder de groenten en fruit regelgeving. Het gaat om de volgende producten:

  1. Suikermais  (Zea mays convar. Saccharata) (GN 0709 99 60)
  2. Hete pepers van het geslacht Capsicum (Capsicum spp.) (GN 0709 60 99 20)
  3. Bataten / Zoete aardappel (Ipomoea batatas) (GN 0714 20)
  4. Aardperen (Helianthus tuberosus L.) (GN 0714 90 90)

Met ingang van 1 mei 2023 KCB toezicht op de vier nieuwe producten
Met ingang van maandag 1 mei 2023 past het KCB haar toezichtscope aan en neemt het KCB deze producten mee in het toezicht op de handelsnormen. Vanaf deze datum geldt de aangepaste lijst producten-zonder-handelsnorm en staan bovengenoemde producten hier niet langer op.

Wat betekent deze verandering voor bedrijven?
Het directe gevolg is dat deze vier producten naast fytosanitaire inspecties vanaf 1 mei ook op kwaliteitsaspecten worden gecontroleerd. Dit zowel bij fytosanitaire inspecties als bij normcontroles in het kader van algemeen toezicht en structureel toezicht.

De vier genoemde producten moeten voldoen aan de algemene handelsnorm bij import, export en als handelswaar binnen de EU. Naast de kwaliteit van het product moeten producten volgens de algemene handelsnorm voldoen aan de aanduidingsvoorschriften (NAW voor identificatie en oorsprong op iedere verpakking).  Voor importeurs is het belangrijk hun leverancier te informeren over deze wijziging en te zorgen dat de producten correct zijn aangeduid op het moment van import in de EU.

Bent u RIK-deelnemer?
Neem deze producten mee in het eigen kwaliteitscontrolesysteem.

Producten bestemd voor industriële verwerking
Verse groenten en fruit producten die bestemd zijn voor industriële verwerking zijn uitgezonderd van de vereiste te voldoen aan de handelsnormen mits zij per collo met de term ‘industrie’ worden aangeduid.
Daar komt bij dat deze producten, die zijn aangeduid met ‘industrie’, niet op de versmarkt mogen worden afgezet maar een industriële bestemming moeten hebben. In dat geval gelden voor deze producten geen kwaliteitseisen. Op de begeleidende documenten van een zending met een industriële bestemming moet altijd ‘industrie’ en het land van oorsprong vermeld staan.

Deze vier producten zijn voorlopig nog niet aangifteplichtig voor kwaliteit
Hoewel de vier producten moeten voldoen aan de handelsnorm, vallen deze vooralsnog niet onder de aangifteplicht voor kwaliteit. U hoeft voor deze producten voorlopig bij export geen normcontrolecertificaat in e-CertNL aan te vragen en bij import hoeft u deze producten in Clientimport voorlopig niet voor normcontrole op te geven. Later dit jaar wordt bepaald of de vier producten; suikermais, hete pepers van het geslacht Capsicum, zoete aardappelen en aardperen worden toegevoegd aan de lijst aangifteplichtige producten.

Aangifteplicht voor kwaliteit en de normcontroles staan los van de fytosanitaire aangifteplicht en daaraan gekoppelde verplichte fytosanitaire inspecties.

Meer nieuws