Kwaliteits-Controle-Bureau

Half december ontvangen alle RIK-deelnemers een enquĂȘte

woensdag 7 december 2022

Door de dynamiek in de Groenten en fruitsector ervaren het KCB en RIK-deelnemers diverse knelpunten in de deelname en uitvoering van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Daarom gaat het KCB het RIK met alle betrokkenen grondig evalueren.

Het KCB kent sinds 2005 een erkenningsregeling voor marktdeelnemers met een eigen kwaliteitscontrolesysteem: het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Sinds het RIK van start is gegaan zijn door het KCB  tussentijds een aantal keren aanpassingen in de regeling doorgevoerd. Dit om aan de eisen en wensen van het KCB, en waar dat kon ook aan die van de sector, te voldoen. De groenten- en fruitsector is een dynamische sector en we hebben voortdurend te maken met veranderingen. Zo zien we ontwikkelingen als schaalvergroting van teelt- en handelsbedrijven, digitalisering en veranderingen in het logistieke proces. Door deze ontwikkelingen ervaren we binnen het KCB en onder RIK-deelnemers diverse knelpunten in de deelname en uitvoering van het RIK. Deze signalen zijn aanleiding om nu de werking van het RIK te evalueren. 

Evaluatie RIK kan alleen met bijdrage van RIK-deelnemers
Dit kan niet zonder de bijdrage van (oud) RIK-deelnemers. Daarom ontvangen alle (oud) RIK-deelnemers binnenkort een enquête waarin we vragen om ervaringen, knelpunten en wensen voor de toekomst met ons te delen. En vervolgens diepen we de enquêteresultaten verder uit samen met een aantal van de deelnemende bedrijven. Zo willen we duidelijk krijgen waar aanpassingen in de RIK-regeling en -uitvoering moeten worden aangebracht om de werking ervan, voor zowel de deelnemende bedrijven als het KCB, te verbeteren.

Aanbevelingen voor aanpassingen in de RIK-regeling en –uitvoering volgende stap
De input vanuit het bedrijfsleven wordt vervolgens samen met de ervaringen en verbeterpunten die vanuit het KCB worden aangedragen vertaalt naar aanbevelingen om de RIK-regeling en de uitvoering hiervan te verbeteren. Deze aanbevelingen moeten passen binnen de bestaande internationale en nationale regelgeving. Uiteindelijk is het doel verbetervoorstellen door te voeren.

Meer nieuws