Kwaliteits-Controle-Bureau

Verplichte fytosanitaire certificaten voor export van snijbloemen, groenten en fruit naar VK uitgesteld naar 1 juli 2022

woensdag 15 september 2021

Het Verenigd Koninkrijk stelt de invoering van verplichte fytosanitaire certificaten bij export van snijbloemen, groenten en fruit naar het VK opnieuw uit. De nieuwe ingangsdatum is nu vastgesteld op 1 juli 2022. Let op: het VK handhaaft wel de eis van pre-notificatie in het systeem IPAFFS voor export van snijbloemen, groenten en fruit per 1 januari 2022. Het is nog niet volledig helder hoe deze eis moet worden geïnterpreteerd. Meer informatie hierover volgt zodra het VK hier verduidelijking over heeft gegeven. Voor potplanten en uitgangsmateriaal bestaat de verplichting voor vooraanmelding en gebruik van fytosanitaire certificaten al sinds 1 januari dit jaar. Wat voor deze producten verandert is dat de voor 1 januari 2022 aangekondigde fysieke inspecties bij Border Control Posts (BCP) in het VK ook worden uitgesteld tot 1 juli 2022. Deze inspecties blijven voorlopig op Point of Destination.

Border Operating Model (BOM)
In het zogeheten Border Operating Model (BOM) is vastgelegd hoe de Britse overheid in drie fases de nieuwe importregels introduceert. Volgens het BOM is certificering van 'hoog risico' landbouwgoederen, zoals bomen en vaste planten al sinds 1 januari 2021 verplicht. Voor vrijwel alle andere landbouwproducten zijn de deadlines nu wederom uitgesteld.

Start (fysieke) controle Britse douane
Vanaf 1 juli 2022 kunnen transporten van snijbloemen, groenten en fruit alleen nog het VK in via specifieke Britse havens met een BCP. Dit geldt ook voor 'hoog risico' plantaardige landbouwgoederen zoals bomen en vaste planten. Welke havens over een controlepost beschikken voor welke transporten wordt rond de invoeringsdata bekendgemaakt op de NVWA-website en de website van de Britse overheid GOV.UK. Transporten worden dan twee keer gecontroleerd, aan EU- én VK-kant van de grens.

Inzet op bedrijfseigen controlesystemen voor snijbloemen, groenten en fruit
Gezien de grote hoeveelheid producten die voor het eerst met een fytosanitaire certificaatplicht te maken krijgen zal het aantal exportinspecties per 1 juli 2022 enorm toenemen. De sectororganisaties voor tuinbouw en uitgangsmateriaal (VBN, VGB, GroentenFruit Huis, Plantum) zetten zich onverminderd in om de export naar het VK te kunnen continueren met zo min mogelijk verstoringen en kosten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV, de NVWA en het KCB en andere keuringsdiensten.

Ingezet wordt op bedrijfseigen controlesystemen, zodat de inzet van het KCB beheersbaar blijft en de logistiek van de handel zo min mogelijk wordt verstoord. De opzet daarvoor wordt momenteel uitgewerkt door NVWA, keuringsdiensten en de sectororganisaties met inbreng van het bedrijfsleven. Implementatie was gericht op 1 januari 2022 en we willen dat tempo vasthouden. De extra tijd die nu beschikbaar is wordt benut om de implementatie te optimaliseren en bedrijven voldoende tijd te geven om een bedrijfseigen controlesysteem zodanig in te richten dat voldoende fytosanitaire garanties kunnen worden gegeven. Het nieuwe systeem treedt nu per 1 juli 2022 in werking.

Ongeacht de invoering van bedrijfseigen controlesystemen voor snijbloemen, groenten en fruit zal de werklast voor alle bedrijven die naar het VK exporteren onvermijdelijk aanzienlijk toenemen. Alle bedrijven die na 1 juli 2022 naar het VK willen blijven exporteren moeten hun bedrijfsprocessen daar de komende maanden op aanpassen. Heeft u hierover vragen of heeft u hierbij ondersteuning nodig? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Het KCB heeft hier belangrijke vragen en antwoorden over het zakendoen met het VK voor u op een rij gezet.

Meer nieuws