Kwaliteits-Controle-Bureau

Wijziging importeisen i.v.m. ToBRFV

maandag 8 februari 2021

Als u zaden of planten van tomaten, paprika's of Spaanse pepers importeert, kunnen die besmet zijn met ToBRFV. Daarom heeft de EU een aantal eisen opgesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in noodmaatregel (EU) 2020/1191. Deze noodmaatregel is op 26 januari 2021 gewijzigd. De wijzigingen betekenen een aanscherping van de maatregelen.

Bijschrijvingen
Er gelden nieuwe bijschrijvingseisen. Deze eisen worden vanaf 15 februari 2021 gehandhaafd. Zendingen die op of na 15 februari 2021 ter inspectie worden aangeboden, moeten voorzien zijn van een fytosanitair certificaat met de correcte bijschrijvingen. Zendingen die niet aan deze eisen voldoen worden vastgelegd. Hiervoor moet een vervangend fytosanitair certificaat worden aangevraagd in het derde land. 

Monstername bij import
In de noodmaatregelen staat dat 20% van de importpartijen van zaden onderzocht moet worden. De inspecteurs nemen daarom steekproefsgewijs monsters, die een officieel lab daarna onderzoekt. De steekproef kan dus bij uw partij plaatsvinden. Uw partij wordt dan officieel vastgelegd, totdat het toetsresultaat bekend is.

Meer informatie over de wijzingen en waar u rekening mee moet houden bij import van zaden en planten van buiten de EU, vindt u op de website van de NVWA.

Meer nieuws