Kwaliteits-Controle-Bureau

Nieuw protocol AFM voor export paprika USA overeengekomen

woensdag 27 januari 2021

Nederland heeft nieuwe afspraken gemaakt met de USA over de export van paprika en peper naar de USA. Deze afspraken zijn opgenomen in het Action Plan 2021. De grootste wijziging ten opzichte van de bestaande afspraken is, dat er geen vallen meer worden opgehangen in teeltlocaties. Belangrijke voorwaarde voor deelname blijft dat er op teeltlocaties het gehele jaar geen importproduct of product van locaties die niet aan de erkenningsregeling deelnemen, aanwezig mag zijn. De monitoring door middel van vallen bij sorteer- en pakstations blijft wel bestaan.

De NVWA-erkenningsregeling Paprika USA is naar de nieuwe werkwijze aangepast en zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in werking treden. Alle bijbehorende documenten zijn te vindt u hier.

Meer nieuws