Kwaliteits-Controle-Bureau

Pre-exportcertificaat verplicht voor bepaalde VK-eisen

maandag 18 januari 2021

Het VK eist voor een groot aantal producten, waaronder potplanten, bijschrijvingen op het fytosanitair certificaat. Dit geldt onder andere voor de witte vlieg Bemisia en voor meerdere virussen. Een groot aantal van de virussen waarvoor het VK eisen heeft, komt niet in Nederland voor en dus kan voor Nederlandse producten een fytosanitair certificaat met de vereiste bijschrijvingen worden afgegeven. Voor producten afkomstig uit andere EU-lidstaten kunnen deze bijschrijvingen alleen worden afgegeven indien er een pre-exportcertificaat (PEC) uit de betreffende EU-lidstaat bij de partij zit met de benodigde garanties. Er moet veelal worden verklaard dat organismen en virussen niet zijn aangetroffen gedurende de groeicyclus van het product. Dit betekent dus dat de productieplaats in de betreffende EU-lidstaat hiervan vrij moet zijn. Indien geen geldig PEC aanwezig is bij de exportinspectie, kan er geen fytosanitair certificaat voor de producten worden gewaarmerkt en kunnen deze producten niet worden geëxporteerd naar het VK.

Exporteert u planten bestemd voor opplant zoals potplanten van EU-origine naar het VK? Zorg dan dat uw leverancier uit de andere EU-lidstaat het vereiste pre-exportcertificaat (PEC) aanlevert bij de producten. Andere documenten (bijvoorbeeld keuringsrapporten uit de betreffende lidstaat) worden niet geaccepteerd. Voor producten die eventueel al in Nederland zijn kunt u aan de leverancier vragen het PEC alsnog aan te leveren. Het is aan de autoriteiten in de betreffende lidstaat of zij hieraan meewerken.

Het KCB voert inspecties uit conform de instructies van de NVWA en de geldende eisen van het VK. De eisen die het VK stelt en de invulling daarvan, kunnen direct gevolgen hebben voor uw exportzendingen naar het VK. Met vragen hierover kunt u zich richten tot uw brancheorganisatie en de NVWA.

Meer nieuws