Kwaliteits-Controle-Bureau

Wortel- en knolgewassen aangifte- en inspectieplichtig per 15 januari 2021

maandag 11 januari 2021

Zendingen met wortel- en knolgewassen afkomstig uit derde landen (m.u.v. Zwitserland) moeten vanaf 15 januari 2021 worden aangegeven in CLIENT Import. Steekproefsgewijs zullen zendingen geïnspecteerd worden; er geldt een reduced checks percentage van 10% (m.u.v. Kameroen, 100%). Fytosanitaire certificaten van vrijgevallen zendingen dienen voor documentcontrole opgestuurd te worden naar het KCB.

De eisen vloeien voort uit EU Verordening 2019/2072 waarin staat beschreven dat product geïmporteerd mag worden in de EU als er minder dan 1% aanhangende grond aan zit. De NVWA heeft aangevers en importeurs hierover reeds geïnformeerd door middel van een brief op 10 november 2020.

De aangifte- en inspectieplicht geldt voor wortel- en knolgewassen van bepaalde GN-codes. Welke GN-codes dit zijn, vindt u hier.

De kosten voor de inspecties (zowel de fysieke importinspecties als de documentcontrole) worden via een omslagtarief gedeeld over alle aanvragers. Meer informatie over de tarieven vindt u hier.
 

Meer nieuws