Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit: kosten dienstverlening van het KCB

donderdag 31 december 2020

Voor het uitvoeren van inspecties, controles en overige werkzaamheden en voor verstrekte documenten berekent het KCB kostendekkende tarieven. De tarieven voor het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn gelijk aan de tarieven die het KCB hanteert voor andere derde landen.

Import en export
Voor importen vanuit het VK krijgt u te maken met de importeisen van de EU zoals die voor derde landen van toepassing zijn, inclusief eventuele inspecties en reduced checks. De inspectiekosten zullen worden doorbelast en indien van toepassing worden de reduced checks tarieven in rekening gebracht.

Bij export worden de gebruikelijke start en minutentarieven gehanteerd, evenals de certificaattarieven en de bijbehorende e-CertNL toeslagen.

Overgangstermijn aangifte kwaliteit groenten en fruit
Vanaf 1 januari 2021 geldt een aangifteplicht voor de kwaliteitscontrole groenten en fruit bij export naar het VK. Voor deze uitvoerverplichting is een overgangsperiode ingesteld tot 1 april 2021. Gedurende de overgangsperiode brengt het KCB geen kosten in rekening voor het kwaliteitscertificaat en voor de bijhorende e-CertNL-toeslag.

Pilot voorraadregister export potplanten naar VK
Vanaf 1 januari 2021 hebben exporteurs van potplanten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) de mogelijkheid zich aan te melden voor de pilot ‘NVWA-erkenning gebruik voorraadregister e-CertNL’ en de bijbehorende applicatie voorraadregister sierteelt in e-CertNL Aan deelname aan de pilot zijn kosten verbonden (zie NVWA-erkenning hoofdstuk 6), die het KCB achteraf bij u in rekening zal brengen. Hieronder vallen de aanmeldingskosten en de kosten voor de uitvoering van de (jaarlijkse) systeemcontrole (tarieven nog nader vast te stellen).

Kosten voor de inspectie-aanvragen in het voorraadregister e-CertNL worden direct in rekening gebracht bij de aanvrager van de betreffende voorraadinspectie, inclusief de verplichte toeslag voor gebruik e-CertNL. Dit is vergelijkbaar met de exportinspecties, waarbij per inspectiebezoek een startarief en een minutentarief geldt.

Een overzicht van alle actuele tarieven van het KCB vindt u hier.

Meer nieuws