Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit: bent u voorbereid op de veranderingen per 1 januari 2021?

dinsdag 8 september 2020

Op dit moment is er nog steeds geen handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie. Maar zeker is dat, ongeacht de nog te maken afspraken, na het verstrijken van de Brexit-overgangstermijn vanaf 1 januari 2021 grensformaliteiten gaan volgen. Bereidt u hierop voor. 

Het VK heeft aangegeven zijn douaneformaliteiten en grenscontroles bij import in drie fases te zullen inrichten:

  • Vanaf 1 januari 2021 moeten hoog risico planten en plantaardige producten worden vergezeld van een fytosanitair certificaat. Het VK zal bij binnenkomst documentcontroles, identiteitscontroles en fytosanitaire inspectie uitvoeren. Deze controles zullen plaatsvinden op de plaats van bestemming of een andere erkende locatie. Het VK komt later met een volledige lijst met producten die vallen onder deze categorie.
  • Vanaf 1 april 2021 gelden bovenstaande eisen ook voor alle gereguleerde planten en plantaardige producten. Ook hier geldt dat de volledige lijst nog moet worden opgesteld door het VK. De importeur moet de producten aangeven in het systeem IPAFFS.
  • Vanaf 1 juli 2021 zullen zendingen van gereguleerde planten en plantaardige producten bij import in het VK onderhevig zijn aan een verhoogd aantal identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties. De frequentie van controles en inspecties zal risk-based zijn. Vanaf 1 juli zullen de controles en inspecties plaatsvinden op de door het VK nog nader te bepalen Border Control Posts (BCP’s).

Let op: per 1 januari 2021 moet verpakkingshout (inclusief pallets en kratten) voldoen aan de internationale ISPM15-standaard. Ook gelden vanaf deze datum de importeisen zoals opgelegd door de CITES-verordening.

Aanvullende fytosanitaire en kwaliteitseisen
Of er na de overgangsperiode nog aanvullende eisen gaan gelden bij de export en import van plantaardige producten (o.a. groenten, fruit, snijbloemen en potplanten) naar en van het VK is nu nog niet duidelijk.

Stel uw voorbereidingen niet meer uit.
Om ook vanaf 1 januari 2021 producten te kunnen importeren en exporteren van en naar het VK is het van belang om voorbereidingen te treffen. Bereidt u voor op grensformaliteiten en controles. Het KCB heeft hier belangrijke vragen en antwoorden op een rij gezet. Doet u voor het eerst zaken met een land buiten de EU? De belangrijkste voorbereidende stappen die u nu al kunt zetten, vindt u hier .In het najaar organiseert het KCB een aantal digitale e-CertNL bijeenkomsten voor nieuwe gebruikers.

Voorbereidingen KCB
Ook het KCB heeft de voorbereidingen op Brexit inmiddels hervat. Dit in samenwerking met de diverse betrokken ministeries, douane, NVWA, brancheorganisaties en andere keuringsdiensten. Gezien de vele onzekerheden houdt het KCB hierbij rekening met een eventueel 'no deal- scenario’. Om voorbereid te zijn op een uitbreiding van controles, is begin september een volgende groep inspecteurs gestart met de opleiding.

Meer informatie
Het KCB volgt de ontwikkelingen in het kader van Brexit nauwgezet. Zodra meer details bekend zijn over gestelde eisen en benodigde controles, informeert het KCB u hierover via deze website.
 

Meer nieuws