Kwaliteits-Controle-Bureau

Vijftien jaar minder controles voor ‘RIK-bedrijven’

woensdag 8 juli 2020

Het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK), een certificering voor marktdeelnemers die een eigen kwaliteitscontrolesysteem hebben, bestaat deze maand 15 jaar. Met de invoering van het RIK in 2005 werd uitvoering gegeven aan de Europese regelgeving voor de kwaliteit van groenten en fruit. Die regelgeving hield rekening met de toenemende aandacht bij bedrijven voor de kwaliteit van groenten en fruitpraktijk. Zo beschikten bedrijven steeds over een ISO-kwaliteitssysteem en een eigen keurteam. Deelname aan het RIK maakt mogelijk dat bedrijven met een goed kwaliteitszorgsysteem minder controles krijgen voor kwaliteit van groenten en fruit bij import, export en Structureel Toezicht. Naast minder controlekosten leidt een vermindering van controles ook tot minder oponthoud in het logistieke proces en minder administratieve werkzaamheden. Stuk voor stuk voordelen die bijdragen aan een concurrerende positie op de markt.

Het aantal deelnemers, waaronder importeurs, exporteurs, pakstations en telersverenigingen, is in de loop der jaren gestegen tot rond de 120. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 75% van het handelsvolume. Als gevolg van beleidswijzigingen is het aantal deelnemers stapsgewijs gestegen. Zo werden tot 2009 de kosten voor de controles van het structureel toezicht door het KCB gedekt door de heffing van het Productschap Tuinbouw. Vanaf 2009 worden alle controlekosten rechtstreeks door het KCB in rekening gebracht bij de bedrijven. Hierdoor werd beter inzichtelijk welk financieel voordeel er te behalen was door deelname aan het RIK. Ook de invoering van het structureel toezicht bij telers, en de mogelijkheid tot vrijstelling hiervan voor teeltbedrijven die aan een RIK-deelnemer zijn verbonden, heeft gezorgd voor een toename.

Kijk hier voor meer informatie over deelname aan het RIK.

 

Meer nieuws