Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanpassing KCB-interpretaties handelsnormen

maandag 8 juli 2019

Eind maart zijn de EU-handelsnormen gewijzigd. De wijzigingen die de afgelopen jaren in de UNECE-normen voor verse groenten en fruit zijn doorgevoerd, zijn via de nieuwe EU-verordening 428/2019 overgenomen in de Europese handelsnormen (EU-verordening 543/2011). Om de controle op naleving van de handelsnormen uit te kunnen voeren, vertaalt het KCB de wettelijke eisen naar de praktijk. Dit door het opstellen van interpretaties van de handelsnormen, al dan niet in afstemming met de sector en met controlediensten in andere EU-lidstaten.

De recente wijzigingen in de EU-handelsnormen zijn in een aantal gevallen een formalisering van interpretaties die al gangbare praktijk waren. Op een aantal punten gelden er echter ook nieuwe of aanvullende eisen.

Het KCB actualiseert momenteel de interpretatiedocumenten voor producten met een specifieke handelsnorm. Naast de recente wetswijzigingen worden hierin ook nieuwe foto’s van gebreken opgenomen. Inmiddels zijn de interpretaties voor aardbeien, appelen, kiwi, paprika, peren, perziken en nectarines en tafeldruiven aangepast en op deze website gepubliceerd. De overige producten volgen in de loop van de zomer.

Meer informatie
U vindt hier een overzicht van de interpretaties van de handelsnormen.

Meer nieuws