Kwaliteits-Controle-Bureau

Wijzigingen Europese handelsnormen en interpretaties groenten en fruit

maandag 27 mei 2019

Met de nieuwe EU-verordening 428/2019 die sinds eind maart 2019 van kracht is, zijn de wijzigingen die de afgelopen jaren in de UNECE-normen voor verse groenten en fruit zijn doorgevoerd, overgenomen in de Europese handelsnormen (EU-verordening 543/2011). Veel wijzigingen zijn een formalisering van werkwijzen of interpretaties die al gangbare praktijk waren. Deze hebben verder geen gevolgen voor bedrijven. Op een aantal punten hebben de wijzigingen echter wel consequenties en moeten bedrijven als gevolg hiervan hun kwaliteitscontroles en/of hun verpakkingen en labels aanpassen. Het KCB heeft hier deze wijzigingen voor bedrijven op een rij gezet. Het gaat om wijzigingen in aanduidingsvoorschriften die algemeen gelden voor alle producten en wijzigingen die alleen een bepaald product betreffen.

Onderdeel van de EU-handelsnormen zijn de aanduidingsvoorschriften. Het KCB vertaalt de wettelijke eisen naar de praktijk met de daarbij de behorende werkafspraken om de controle op naleving van de handelsnormen uit te kunnen voeren. Ook in deze interpretatie van de aanduidingsvoorschriften zijn als gevolg van afstemming met controlediensten in andere EU-lidstaten wijzigingen doorgevoerd. Het betreft een wijziging van het aanduidingsvoorschrift voor vermelding van het ‘Land van oorsprong’ bij importzendingen en een wijziging van de werkafspraak, waarmee de verplichting om vooraf een supplierscode bij het KCB te melden komt te vervallen. Deze wijzigingen dragen bij aan een internationaal geharmoniseerde toepassing van regels op kwaliteitsgebied.

Het KCB heeft de structuur van haar interpretatie aanduidingsvoorschriften grondig herzien om de informatie over verplichte aanduidingen beter te ontsluiten.

Er zijn drie nieuwe documenten opgesteld:
- Stroomschema aanduidingsvoorschriften en informatiebladen;
- Toelichting aanduidingsvoorschriften;
- Voorbeeldenboek aanduidingsvoorschriften.

Samen vervangen zij het document interpretatie-aanduidingsvoorschriften-versie 009.
Deze nieuwe documenten kunt u hier raadplegen. De recente wijzigingen in de EU-handelsnormen zijn hierin verwerkt. U vindt hier ook de volledige wettekst van de EU-handelsnormen.

Meer nieuws