Kwaliteits-Controle-Bureau

Veranderingen voor bedrijven als gevolg nieuwe Plantgezondheidsverordening

maandag 18 juni 2018

Met ingang van 14 december 2019 wordt de huidige EU fytosanitaire regelgeving vervangen door de Plantgezondheidsverordening en de Controleverordening. De aanpassing van de huidige richtlijn is nodig om de EU beter te beschermen tegen schadelijke organismen. Als gevolg van deze nieuwe verordening veranderen er voor bedrijven die planten verhandelen diverse aspecten. Waaronder de uitbreiding van de plantenpaspoortplicht, een nieuwe lay-out van het plantenpaspoort en de inschrijving in een nationaal bedrijvenregister met een uniek fytosanitair registratienummer.

Uniek fytosanitair registratienummer
In de Plantgezondheidsverordening is opgenomen dat elk bedrijf dat fytosanitair gereguleerd plantmateriaal verhandelt, importeert of exporteert zich moet laten registreren met een uniek fytosanitair bedrijfsregistratienummer. Dit nummer moet vanaf 14 december 2019 op plantenpaspoorten staan. Het is van belang dat bedrijven dit nu al weten en hier rekening mee houden bij het vooruit bestellen van fust, verpakkingsmateriaal, etiketten en dergelijke. Het fytosanitair bedrijfsregistratienummer wordt door de overheid toegekend en vastgelegd in een nationaal bedrijfsregister waar de NVWA samen met de keuringsdiensten invulling aan geeft.

Het KCB houdt u op de hoogte
De komende maanden wordt duidelijk hoe bedrijven zich moeten registeren en waar ondernemers het nieuwe registratienummer kunnen aanvragen. Zodra er meer details over de uitwerking van het nationaal bedrijfsregister en het unieke fytosanitaire registratienummer bekend zijn, zal het KCB u informeren.

Lees ook:
Fytosanitaire wetgeving vanaf 14 december 2019
NVWA: tref voorbereidingen voor aangescherpte regels plantenpaspoort
 

Meer nieuws