Kwaliteits-Controle-Bureau

Harmonization Meeting draagt bij aan uniforme interpretatie van kwaliteitsstandaarden

vrijdag 15 juni 2018

Het KCB hecht grote waarde aan een internationale uniforme interpretatie van kwaliteitsstandaarden van groenten en fruit. Daarom organiseerde het KCB van 12 tot en met 14 juni de internationale Harmonization Meeting. Deze afstemmingsbijeenkomst voor controlediensten binnen en buiten de EU, was een uitstekende gelegenheid om collega’s van andere controlediensten te ontmoeten en de inhoudelijke samenwerking te verstevigen. Vertegenwoordigers van controlediensten uit zeventien verschillende landen waren aanwezig. Aan de hand van voorbeeldmateriaal van diverse producten zijn de internationale kwaliteitsstandaarden en de interpretatie hiervan uitgebreid aan bod geweest. Van paprika, komkommer, aubergines tot aardbeien en citrusfruit. Het is van groot belang voor handelsbedrijven van groenten en fruit dat internationaal de controlediensten een gemeenschappelijke taal spreken en standaarden eenduidig interpreteren. Het delen van kennis en discussie over de interpretatie van handelsnormen leveren een waardevolle bijdrage aan een geharmoniseerde toepassing van regels op kwaliteitsgebied.

 

Meer nieuws