Kwaliteits-Controle-Bureau

Het KCB start werving van extra inspecteurs als voorbereiding op Brexit

donderdag 17 mei 2018

Deze week start het KCB samen met uitzendbureau AB Zuid-Holland de werving van de eerste groep van tien nieuwe inspecteurs. Als gevolg van de omvangrijke export van groenten & fruit en sierteelt producten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk kunnen de consequenties van de Brexit voor de benodigde inspectiecapaciteit van het KCB ingrijpend zijn. Volgens eigen berekeningen verwacht het KCB circa 30 FTE extra inspecteurs nodig te hebben bij een ‘harde’ Brexit. De werkelijke behoefte aan extra capaciteit zal sterk afhangen van de uiteindelijke fytosanitaire eisen van het VK. Bovendien kan als gevolg van een eventuele transitiefase het tijdstip waarop de extra capaciteit benodigd is, verschuiven van maart 2019 naar januari 2021.  Dit heeft invloed op de omvang en de planning van de benodigde capaciteitsuitbreiding.

In de bestuursvergadering van het KCB op 15 mei 2018 is daarom besloten om in tranches van tien inspecteurs te gaan werven. Dit met het doel om maximale flexibiliteit te houden gedurende het onderhandelingsproces tussen de EU en het VK. Op basis van tussentijdse inzichten kunnen dan eventueel aanpassingen in de planning plaatsvinden, hierbij nog steeds rekening houdend met een ‘harde’ Brexit.

De opleiding van deze eerste groep nieuwe inspecteurs gaat op 1 september 2018 van start. Eind oktober 2018 en vervolgens in december 2018 volgt opnieuw besluitvorming over de omvang en het moment van aannemen van de volgende groep inspecteurs. Met deze stapsgewijze aanpak anticipeert het KCB optimaal op de ontwikkelingen en houdt tevens rekening met de maximale omvang van een op te leiden groep inspecteurs.

Meer nieuws