Kwaliteits-Controle-Bureau

Uitnodiging bijeenkomst Brexit Voorraadinspecties en bedrijfscontrolesysteem VK

maandag 19 juni 2023

Op 5 april heeft het VK het concept Border Target Operating Model (TOM) gepresenteerd waarin de grenscontroles en eisen voor onder andere planten en plantaardige producten worden beschreven. Snijbloemen van Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus, Gypsophila en Solidago zijn in het concept TOM benoemd als ‘medium risico’. Naar verwachting is voor deze producten vanaf 31 oktober 2023 een fytosanitair certificaat verplicht.

Dit betekent dat u al uw zendingen met deze producten moet aanmelden in e-CertNL zodat deze kunnen worden geïnspecteerd en voorzien van een fytosanitair certificaat. Deze extra handelingen hebben forse impact op de logistiek van exporterende bedrijven. Het is belangrijk dat u zich op tijd verdiept in de gevolgen voor uw bedrijf en welk type inspecties het beste passen bij uw bedrijfsvoering.

Naast zendingsinspecties bestaat namelijk ook de mogelijkheid tot Voorraadinspecties en inspecties die vallen onder de Bedrijfscontrolesysteem VK. Bij deze bedrijfserkenning worden de controles door bedrijven zelf uitgevoerd door hiertoe speciaal opgeleide fytosanitaire-controlemedewerkers. Voor beide type inspecties is een erkenning van de NVWA nodig en dit vereist voorbereidingstijd.

We realiseren ons dat het definitieve TOM nog niet is gepresenteerd en dat er nog onzekerheden zijn m.b.t. de inhoud. De voorgestelde werkwijze, producten en genoemde data in dit concept TOM kunnen nog wijzigen. We roepen toch op om alvast voorbereidingen te treffen en niet te wachten tot het definitieve TOM. Daarop wachten kan tot gevolg hebben dat u op 31 oktober nog niet gereed bent met uw voorbereidingen.

Meld u daarom nu aan voor een van de bijeenkomsten die het KCB organiseert om u te informeren over de mogelijkheden die Voorraadinspecties of een erkenning Bedrijfscontrolesysteem VK uw bedrijf kunnen bieden.

WANNEER EN WAAR?
Donderdag 29 juni van 15.30 tot 17.00 uur
Rayonkantoor Naaldwijk,
Tiendweg 8A, 2671 SB Naaldwijk

Dinsdag 4 juli van 15.30 tot 17.00 uur
Rayonkantoor Schiphol-Rijk
Beechavenue 3, vierde verdieping 1119 RA, Schiphol-Rijk

* Bij veel aanmeldingen wordt mogelijk uitgeweken naar een alternatieve locatie.

HOE AANMELDEN?
Stuur een mail naar brexit@kcb.nl. Vermeld hierin uw gegevens, welke bijeenkomst (Naaldwijk of Schiphol) u wenst bij te wonen en met hoeveel personen (maximaal 2) u komt. Aanmelden voor de bijeenkomst in Naaldwijk kan tot en met donderdag 22 juni. Aanmelden voor de bijeenkomst op Schiphol-Rijk kan tot en met maandag 26 juni. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het volledige programma van de bijeenkomst.

MEER INFORMATIE
Heeft u nog vragen? Het KCB heeft hier belangrijke informatie over het zakendoen met het VK voor u op een rij gezet.

Meer nieuws