Kwaliteits-Controle-Bureau

Het KCB-jaarverslag 2022 is uit

woensdag 15 maart 2023

Het KCB-jaarverslag 2022 is gereed. Het jaarverslag geeft een goed beeld van de geleverde inspanningen door alle medewerkers van het KCB en gaat uitgebreid in op de wijze waarop het KCB inhoud geeft aan haar taak binnen de keten. In het jaar 2022 is veel geïnvesteerd in de dialoog met onze ketenpartners en zijn we gestart met de evaluatie van onze systematiek voor het Structureel Toezicht en de RIK-regeling voor de kwaliteitscontroles bij groenten en fruit. Evaluaties waar alle stakeholders bij betrokken zijn. Ook is ingezet op kennisontwikkeling van medewerkers en zijn we gestart met het op onderdelen anders inrichten van de organisatie en werkwijzen. Het jaar 2022 was opnieuw een jaar, waarin Brexit grote impact had op onze werkzaamheden en organisatie. Waarbij vooral het wederom uitstellen van de fytosanitaire certificaat- en inspectieverplichting voor laag risicoproducten door het VK een grote impact heeft.

Lees hier het nieuwe jaarverslag.

Meer nieuws