Kwaliteits-Controle-Bureau

Harmonization Meeting: uniforme interpretatie van kwaliteitsstandaarden centraal

vrijdag 17 juni 2022

Het KCB hecht grote waarde aan een internationale uniforme interpretatie van kwaliteitsstandaarden van groenten en fruit. Daarom organiseerde het KCB van 14 tot en met 16 juni voor de tweede keer de internationale Harmonization Meeting. Deze afstemmingsbijeenkomst voor controlediensten binnen en buiten de EU, was een uitstekende gelegenheid om collega’s van andere controlediensten te ontmoeten en de inhoudelijke samenwerking te verstevigen.

Vertegenwoordigers van controlediensten uit 20 verschillende landen waren aanwezig. Aan de hand van voorbeeldmateriaal van diverse producten zijn de internationale kwaliteitsstandaarden en de interpretatie hiervan uitgebreid aan bod geweest. Van citrusfruit, tafeldruiven, appelen, tomaten tot knoflook, prei en uien zijn aan bod geweest. Het is van groot belang voor handelsbedrijven van groenten en fruit dat internationaal de controlediensten een gemeenschappelijke taal spreken en standaarden eenduidig interpreteren. Het delen van kennis en discussie over de interpretatie van handelsnormen leveren een waardevolle bijdrage aan een geharmoniseerde toepassing van regels op kwaliteitsgebied.

Meer nieuws