Kwaliteits-Controle-Bureau

Export naar VK: laat dit najaar alvast uw groenten en fruit voor ULO-bewaring fytosanitair inspecteren

woensdag 28 juli 2021

Vanaf 1 januari 2022 is bij export naar het VK voor vrijwel alle groenten en fruit een fytosanitair certificaat vereist en gaat 100% inspectieplicht gelden. Voor bepaalde producten, o.a. peren en appelen, geldt dat deze in het najaar, voorafgaand aan de export naar het VK in ULO-bewaring worden opgeslagen. Wij verwachten voor deze productstromen het voorraadregister in e-CertNL in te kunnen zetten.

Op dit moment zijn voorraadinspecties alleen mogelijk binnen de pilot voor potplanten naar het VK. Op korte termijn verwachten wij deze pilot voor het VK uit te kunnen breiden naar groenten en fruit die in ULO-bewaring gaan. Momenteel worden daarvoor in samenwerking met de NVWA voorbereidingen getroffen, waaronder het doorvoeren van aanpassingen in e-CertNL. Met het gebruik van het voorraadregister e-CertNL kunnen producten eerder in het proces fytosanitair worden geïnspecteerd. De fytosanitaire inspectie gebeurt dan in de periode dat het product in de ULO-cel staat, en deze cel nog toegankelijk is voor de KCB-inspecteur.

Dit heeft als groot voordeel dat deze producten fytosanitair al zijn goedgekeurd voor export naar het VK. Op het moment van export, na 1 januari 2022, volgt steekproefsgewijs nog een kwaliteitsinspectie, nadat het product verpakt en aangeduid klaarstaat voor verlading naar het VK.

Onderzoek of uw bedrijf voldoet aan de erkenningsvoorwaarden
Overweegt u gebruik te maken van de mogelijkheid uw voorraad dit najaar alvast te laten keuren? Ga dan na of uw bedrijf voldoet aan de NVWA erkenningsvoorwaarden die gelden voor deelname aan de pilot voorraadregister. Een belangrijke voorwaarde is dat uw bedrijf beschikt over een tracking-and-tracing systeem. De producten in iedere afzonderlijke ULO-cel moeten op basis van een unieke partijcode traceerbaar zijn naar de betreffende partij en te herleiden zijn naar het administratiesysteem van uw bedrijf. Het is dus nodig om tijdig kennis te nemen van de voorwaarden en eventuele benodigde aanpassingen in uw logistiek door te voeren.

Aanmelden pilot voorraadregister ULO-bewaring
Exporteurs VK (of daaraan gerelateerde leveranciers) die gebruik willen maken van de pilot voorraadregister voor producten uit ULO-bewaring kunnen zich nu alvast aanmelden voor de pilot voorraadregister. Om zeker te zijn dat de voorraadinspecties op tijd kunnen starten is het van belang dat u zich tijdig, liefst voor eind augustus, aanmeldt.

Meer informatie
Meer informatie over de pilot voorraadregister, waaronder over de voorwaarden, de kosten en de aanmelding vindt u hier. Heeft u nog vragen? Stuur dan een bericht naar brexit@kcb.nl.

Meer nieuws