Kwaliteits-Controle-Bureau

Coronamaatregelen KCB

maandag 16 maart 2020

Het KCB volgt de ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus in Nederland op de voet. De uitbraak van het Coronavirus heeft grote impact op het bedrijfsleven en ook op ons persoonlijk leven. Dit vraagt om aanpassingsvermogen van ons allemaal. Voor het KCB staan de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en die van de bedrijven waar wij controles uitvoeren voorop. Daarom volgt het KCB de regels en adviezen van de rijksoverheid en het RIVM nauwgezet. Het KCB blijft import- en exportinspecties verrichten en houdt toezicht op of verzorgt de afgifte van plantenpaspoorten. Niet kritische controles worden voorlopig niet meer uitgevoerd in verband met het risico op verspreiding van het Coronavirus. Vanzelfsprekend treffen onze inspecteurs voorzorgs- en hygiënemaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen en houden zij zich aan de beschermende maatregelen en aanwijzingen van de bedrijven die zij bezoeken. Van bedrijven wordt verlangd, dat hun medewerkers zich ook aan de maatregelen houden. 

Bezoek rayonkantoren en hoofdkantoor
De rayonkantoren zijn met een beperkte bezetting geopend, bijvoorbeeld voor het waarmerken van certificaten. Ook hier treffen we natuurlijk voorzorgs- en hygiënemaatregelen. En we vragen u bij uw bezoek de door het RIVM voorgeschreven voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Mocht uw bezoek niet noodzakelijk zijn, stel dit dan bij voorkeur uit en leg eventueel contact per mail of per telefoon. Alleen vergaderingen en bijeenkomsten die voor de voortgang van onze werkzaamheden echt nodig zijn, vinden doorgang.  

Veiligheidsmaatregelen bij inspecties
Het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus kunnen we niet alleen. Dat doen we samen! Ook van u verwachten we alle medewerking om ons bedrijfsbezoek mogelijk te maken. We gaan er dan ook vanuit dat de medewerkers in uw organisatie de adviezen, richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid volgen.

Onze inspecteurs nemen geen enkel risico. Zij hebben de opdracht om een bezoek af te breken als blijkt dat er onnodige risico’s zijn, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat zij bij de inspectie worden geassisteerd door medewerkers met verkoudheidsklachten. Wij rekenen daarom op uw medewerking en begrip.

Wij verwachten bij een bedrijfsbezoek het volgende van u:

  • Meld direct bij binnenkomst eventuele bijzonderheden, mocht er iets aan de hand zijn.
  • Voorkom alle onnodige contacten, begeleid bij voorkeur met slechts één contactpersoon onze inspecteur.
  • Houd altijd minstens twee meter afstand van elkaar.
  • Leg documenten vast klaar op gepaste afstand.
  • Enig geduld. Soms vragen aanpassingen in de werkwijze wat extra inspanning en tijd. Iedereen doet zijn uiterste best om zo efficiënt mogelijk te werken.

Aanvullende maatregelen
We houden u onder andere via deze website op de hoogte wanneer wij op advies van de rijksoverheid en het RIVM aanvullende maatregelen moeten nemen die van invloed zijn op onze dienstverlening.

Contact met medewerkers
Een deel van onze medewerkers werkt momenteel thuis. Hierdoor kan het zijn dat zij tijdelijk telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Wij vragen u daarom bij voorkeur contact te zoeken via e-mail.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.
 

Meer nieuws