Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit een feit; overgangsperiode ingegaan

Saturday 1 februari 2020

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Op 1 februari is een overgangsperiode ingegaan, die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord. Tijdens de overgangsperiode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Als zowel het VK en de EU ermee instemmen, kan deze overgangsperiode eenmalig met twee jaar worden verlengd.

Nieuwe relatie
De EU en het VK onderhandelen nu over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK af onder welke voorwaarden ondernemers zaken kunnen doen met het VK. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat deze onderhandelingen zijn afgerond. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020 of later, afhankelijk van een eventuele verlenging.

Meer informatie
Na de overgangsperiode gaan andere eisen gelden bij de export en import van plantaardige producten (o.a. groenten, fruit, snijbloemen en potplanten) naar en van het VK. Om ook na de overgangsperiode producten te kunnen importeren en exporteren van en naar het VK is het van belang om voorbereidingen te treffen. Het KCB heeft hier voor u belangrijke informatie en vragen en antwoorden op een rij gezet.

Meer nieuws