Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanpassing bijschrijvingen bij import per 14 december

donderdag 12 december 2019

Met ingang van 14 december veranderen de vereiste bijschrijvingen bij import. Het nummer van de wetgeving waarnaar verwezen moet worden en ook de artikelnummering van de bijschrijvingen is gewijzigd. Nieuw is ook dat voor bijschrijvingen waarbij verschillende opties gekozen kunnen worden, naast het nummer van de bijschrijving, ook de volledige tekst van de bijschrijving moet worden vermeld op het fytosanitair certificaat.

De wetgeving waarnaar verwezen moet worden is “Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072”. Dit nummer is begin deze week door de EU gepubliceerd en wordt op zo kort mogelijke termijn ook door de NVWA verwerkt in de registers met bijschrijvingen. U vindt hier de EU Verordening 2019/2072.

De artikelnummers van de bijschrijvingen zijn aangepast. In onderstaande tabel ziet u wat dit bijvoorbeeld betekent voor de vereiste bijschrijvingen bij de import van Citrusvruchten.  Voor Groenten en Fruit is een gewijzigd register beschikbaar op de website van de NVWA. Hierin staan zowel de nieuwe artikelnummers als de volledige teksten die vermeld moeten worden. Het register voor producten anders dan Groenten en Fruit wordt momenteel door de NVWA geactualiseerd.  

Voorbeeld: Gewijzigde nummering bijschrijvingen Citrusvruchten

 

 

 

 

 

 

Wij adviseren u om met behulp van de registers (voor zover bekend) te bepalen wat er voor u verandert. Attendeer ook uw leveranciers op de gewijzigde eisen. Vanuit Brussel worden derde landen ook geattendeerd op de wijzigingen.

De datum van afgifte van het fytosanitair certificaat is leidend. Certificaten die zijn afgegeven op 14 december en later, moeten aan de nieuwe regels voldoen. Zendingen die na 14 december binnenkomen met een fytosanitair certificaat gedateerd vóór 14 december 2019, hoeven nog niet aan de nieuwe bijschrijvingseisen te voldoen.

Op de website van de NVWA vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Meer nieuws