Kwaliteits-Controle-Bureau

Nieuw EU importverbod hoog risico planten per 14 december 2019

donderdag 20 december 2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) attendeert Nederlandse bedrijven en andere belanghebbenden op een recent besluit van de Europese Commissie om per 14 december 2019 een importverbod af te kondigen voor 35 genera (geslachten) houtige planten, 1 vrucht, 1 groente en 1 type hout.

Het besluit van de Europese commissie vloeit voort uit de nieuwe Plantengezondheidsverordening (2016/2031), waarbij de EU meer wil inzetten op preventieve maatregelen om de insleep van schadelijke organismen tegen te gaan. Volgens de verordening kunnen nieuwe importverboden worden ingesteld voor hoog-risico-planten, op basis van een voorlopige beoordeling.

Achtergrondinformatie en een overzicht van de planten die worden verboden kunt u vinden op de website van de NVWA

Meer nieuws