Kwaliteits-Controle-Bureau

Veel belangstelling Plantenpaspoort

donderdag 29 november 2018

Een samenwerkingsverband van Naktuinbouw, Royal FloraHolland, LTO Nederland, LTO Glaskracht NL, VBN, KCB, NVWA, KAVB, Anthos, Plantum, VGB en BKD organiseerde informatiebijeenkomsten over het plantenpaspoort. Vanaf 14 december 2019 moeten álle planten binnen de EU een plantenpaspoort hebben. Er komen ook nieuwe, eenduidige regels over hoe dit plantenpaspoort eruit moet zien.

Drie drukbezochte bijeenkomsten werden georganiseerd in Asten, Aalsmeer en Naaldwijk. In totaal kregen meer dan 520 aanvoerders en handelaren een toelichting op de nieuwe regels voor het plantenpaspoort. Tijdens de informatiebijeenkomsten belichtten Naktuinbouw, KCB, aanvoerders Villiers en Gebroeders van de Reep en handelsbedrijf Noviflora het plantenpaspoort vanuit verschillende invalshoeken.
Aan de orde kwamen onder andere:
• de achterliggende regelgeving
• hoe de regelgeving omgezet wordt naar de praktijk
• handhaving en tips voor de praktische uitvoering

Belangstellenden stelden veel vragen naar aanleiding van de presentaties. De nieuwe regelgeving wordt door veel ondernemers als ingrijpend ervaren vanwege extra belasting van tijd en kosten. De bijeenkomsten voorzagen in een duidelijke behoefte. Dat bleek uit de vele positieve reacties en de goede sfeer.

Meer weten?
Wij hebben hier de belangrijkste vragen en antwoorden en informatiebronnen voor u op een rij gezet. 

Meer nieuws