Kwaliteits-Controle-Bureau

KCB gaat diagnostische taken uitvoeren voor NVWA

vrijdag 7 september 2018

Met ingang van 10 september draagt de NVWA een deel van de diagnostische taken over aan het KCB. Het gaat om de einddiagnose van (eieren en larven van) de katoendaguil (Helicoverpa armigera) en de Afrikaanse fruitmot (Thaumatotibia leucotreta) bij de import van rozen uit een aantal Oost-Afrikaanse landen.

De NVWA heeft geconstateerd dat het kennisniveau van deze schadelijke organismen bij het KCB dermate hoog is, dat zij het KCB heeft gevraagd een deel van de taken over te nemen. Hiertoe heeft het KCB op twee KCB-rayonkantoren een laboratorium ingericht dat aan alle eisen voldoet en waar de einddiagnose conform de richtlijnen kan worden gesteld. De twee laboratoria zijn erkend door de NVWA, die ook de bijscholing van onze medewerkers zal blijven verzorgen.

Het KCB is verheugd met deze nieuwe taak. Deze draagt bij aan een verdere optimalisering van onze dienstverlening.

Meer nieuws