Kwaliteits-Controle-Bureau

Aanduiden kuubkisten verplicht

maandag 20 augustus 2018

De oogstperiode 2018 staat voor veel producten voor de deur. Bij de oogst worden producten als appelen, peren, wortelen, uien en kool vaak vervoerd en opgeslagen in kuubkisten. Op deze kuubkisten (of voorraadbakken) moet conform de EU-handelsnormen informatie over de oorsprong van de producten worden vermeld. Het KCB attendeert u daarom graag op de aanduidingsverplichtingen voor kuubkisten (of voorraadbakken).

Kuubkisten die worden gebruikt voor het opslaan van (nog) ongesorteerde producten, moeten van bepaalde aanduidingen worden voorzien. Dit omdat op ieder moment in de keten (tussen teler/opslag- en verpakkingslocatie/eindafnemer) duidelijk moet zijn waar het product vandaan komt. Op elke kuubkist moet een etiket/kaart zijn aangebracht met daarop het land van oorsprong en de volledige naam en adresgegevens van de verzender (producent/teeltbedrijf) of een door het KCB erkende code.

Nadat de producten gesorteerd en verpakt zijn, moeten bij producten met een specifieke handelsnorm (zoals appels en peren) ook de klasse, variëteit en sortering worden vermeld conform de EU-handelsnormen.

Voor (ongesorteerde) producten uit andere EU-lidstaten, niet EU-lidstaten en derde landen die in kuubkisten naar Nederland worden vervoerd, geldt dat deze vóór binnenkomst in Nederland al moeten zijn aangeduid. Met NAW-gegevens van de buitenlandse verzender en het land van oorsprong. Hiermee kan het buitenlandse product duidelijk worden onderscheiden van het in Nederland geteelde product én is op het moment van verpakken duidelijk welk land van oorsprong het betreft.

Let op: er mag geen enkele misvatting bestaan over de oorsprong van het product. Vermeld dus duidelijk een term als ‘origine’ of ‘land van oorsprong’ voor de naam van het land. Het KCB heeft bij reguliere controles aandacht voor de aanduidingen op kuubkisten. Indien nodig worden extra controles uitgevoerd.

Meer informatie
Lees hier meer over het correct aanduiden van kuubkisten.

Meer nieuws