Kwaliteits-Controle-Bureau

Van constructieve gesprekken naar praktische tips

Door Edwin van der Klok , woensdag 14 juni 2023

Vanuit het KCB vinden wij het erg belangrijk dat we in dialoog zijn met onze ketenpartners. De omgeving waarin het KCB opereert is dynamisch, veeleisend en onderhevig aan veranderingen. Dit vraagt om het continu toetsen van wat we te doen hebben om de kwaliteit en de plantgezondheid van plantaardige producten te blijven bevorderen en borgen en aansluiting te houden bij markt- en logistieke ontwikkelingen. Dit komt ook terug in het meerjarenbeleidsplan van het KCB en het afgelopen jaar zijn we dan ook actief in gesprek gegaan met logistieke dienstverleners om te verkennen hoe we onze samenwerking kunnen verbeteren.

Wat een prettige en leerzame gesprekken waren dit! We hebben elkaar absoluut beter leren kennen en het is goed om samen te verkennen waar verbetermogelijkheden in de samenwerking liggen. Niet alle gesignaleerde knelpunten liggen binnen de invloedssfeer van het KCB. Maar daar waar we in onze bedrijfsprocessen verbeteringen kunnen doorvoeren gaan we dit zeker doen. 

Over één ding is iedereen duidelijk. Helderheid over wat we al dan niet van elkaar kunnen verwachten draagt bij aan een soepele samenwerking. We hebben dan ook samen met betrokken bedrijven gekeken hoe we een aantal van de gesignaleerde verbeterpunten konden vertalen in praktische tips waar ook andere bedrijven wat aan hebben.

Er lag al een mooi concept op tafel met tips voor de samenwerking van het KCB met het bedrijfsleven. Eind april kreeg ik de gelegenheid deze tips tijdens het congres van het GroentenFruit Huis nogmaals te toetsen. Deze aanpak werd positief ontvangen en de aanvullende tips die ik tijdens de workshop ontving zijn in de documenten met tips voor importeurs en exporteurs verwerkt.

Natuurlijk zijn deze tips niet in beton gegoten. Aanvullingen of verzoeken tot verduidelijking zijn zeker welkom. Deze tips zijn een mooie praktische vertaling van een constructieve dialoog. Maar natuurlijk niet het eindresultaat. We gaan ook de komende tijd graag het gesprek met u aan over onze samenwerking. Weet mij of mijn collega’s te vinden!

Edwin van der Klok
Manager Operatie

Meer columns