Kwaliteits-Controle-Bureau

Aandacht voor Land van Oorsprong

Door Hayo Andreae , donderdag 9 juni 2022

De oorlog in Oekraïne houdt de gemoederen wereldwijd bezig en heeft ook grote impact op de handel in groenten, fruit en andere agrarische handelsgewassen. Enerzijds zorgt de oorlog voor flink hogere brandstof- en gasprijzen waardoor de productiekosten, in met name de glastuinbouw, ook flink stijgen. Aan de andere kant valt voor sommige producten een grote afzetmarkt weg omdat export naar Oekraïne, Rusland en ook Belarus maar zeer beperkt of helemaal niet mogelijk is.

Het grootste appel producerende land in de EU, Polen, ondervindt hier nu de gevolgen van. De oogst van appelen in Polen was vorig jaar groot. Veel appelen vinden normaliter hun weg naar eerdergenoemde landen maar nu blijft men met grote voorraden zitten. Het gevolg is dat de prijzen van appelen in Polen zijn gedaald.

Vanwege de lage prijs worden nu meer Poolse appelen dan anders naar Nederland gehaald. Door het prijsverschil met Nederlandse appelen is het voor sommigen interessant om de Poolse appelen voor Nederlandse te verkopen. Uiteraard is dit niet toegestaan en het KCB controleert hier momenteel dan ook streng op. Tijdens gerichte onaangekondigde bezoeken zien we dat de aanduiding van het Land van Oorsprong (LvO) op de kisten uit Polen regelmatig ontbreekt. Hierdoor kan het makkelijk voorkomen dat tijdens het sorteren en verpakken, gewild of ongewild, een onjuist LvO op de verpakking komt. In enkele gevallen is dit dan ook gebeurd en zijn de partijen geblokkeerd voor het handelsverkeer.

Wel vaker informeert het KCB over het belang van juiste en volledige aanduidingen. Het vermelden van NAW-gegevens en Land van Oorsprong is belangrijk voor identificatie en tracering. Uiteindelijk moet de consument erop kunnen vertrouwen dat het gekochte product komt uit het land dat op het etiket vermeld staat. Daarnaast is het onjuist vermelden van het LvO, en daarmee mogelijk een hogere prijs ontvangen voor het product, oneerlijke concurrentie voor de Nederlandse telers. Deze krijgen hierdoor een lagere prijs voor hun product of blijven nu met voorraden zitten.

Het is de taak van het KCB om ervoor te zorgen dat er een eerlijke handel van groenten en fruit kan plaatsvinden door het handhaven op de kwaliteits- en aanduidingsvoorschriften. De komende zomer zal het KCB extra alert zijn op aanduidingen op product waarbij overlap zit in het Nederlands en buitenlands aanvoerseizoen.

Deze column is ook verschenen in het vakblad Fruitteelt van de NFO, nummer 11, 3 juni 2022

Meer columns