Kwaliteits-Controle-Bureau

Brexit: de handel naar het VK komt rustig op gang

Door Rolf Keur , dinsdag 2 februari 2021

Het heeft wat jaren en veel voorbereidingstijd geduurd, maar 1 januari 2021 was Brexit en hiermee het nieuwe zakendoen met het Verenigd Koninkrijk toch een feit. Inmiddels een maand verder kunnen we een voorzichtige eerste balans opmaken. Het was spannend wat de eerste weken ons zouden brengen. We gingen het nieuwe jaar 2021 echter in zonder ‘Big Bang’. De verwachte drukte en chaotische taferelen waarvoor vooraf werd gewaarschuwd, bleven vooralsnog uit. De handel richting het VK kwam rustig op gang. Soms met wat horten en stoten, passend bij deze nieuwe situatie.  Vooral voor bedrijven die nog niet eerder zaken hebben gedaan met een ‘derde land’ is het een hele overgang. Hierdoor is het hier en daar zoeken hoe zij het KCB als nieuwe partij in hun logistieke proces moeten inpassen. Maar de afgelopen weken hebben we deze, ook voor ons nieuwe bedrijven, op weg kunnen helpen. Vooral het werken met e-CertNL was nieuw. Maar het KCB- team van onze e-CertNL Helpdesk stond paraat om bedrijven door het systeem te loodsen. Hier en daar kende het systeem nog een aantal hiccups, maar deze zijn inmiddels verholpen.

Stijging aantal inspecties   
Als we naar de cijfers kijken zien we een langzame stijging van het aantal inspecties op het gebied van sierteelt en groenten en fruit. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat op dit moment het Verenigd Koninkrijk nog een lock-down kent als gevolg van de coronacrisis. De verwachting is dat na deze lock-down de handel en hiermee het aantal inspecties zal toenemen. Vanaf 1 april gaan bovendien ook eisen voor snijbloemen en groente en fruit gelden waarbij op dit moment nog niet volledig bekend is welke eisen Engeland op fytosanitair gebied gaat stellen. De uitkomst is van belang omdat deze gaat bepalen wat de inzet van het aantal medewerkers moet worden van het KCB. Het KCB heeft hierop vooruitlopend inmiddels geanticipeerd door meer inspecteurs aan te nemen die vanaf 1 april inzetbaar zijn.

Logistieke uitdagingen
Naast een toename in inspecties zien we ook een, naar verwachting tijdelijke, toename van de inspectieduur. De inspecties vragen momenteel vaak nog wat meer tijd omdat bedrijven een nieuwe logistieke uitdaging hebben. Ervaringen uit de buitendienst leren dat bedrijven soms de gehele logistiek van bestaande processen moeten omgooien om de boot naar Engeland op tijd te halen. Met de planners van het KCB worden afspraken gemaakt om de dienstverlening in goede banen te leiden. Ook zijn in het kader van een pilot de eerste ervaringen opgedaan met fytosanitaire voorraadinspecties. We volgen de ontwikkelingen rond Brexit nauwgezet en vertalen de vragen en signalen die wij van bedrijven ontvangen naar actuele vragen en antwoorden voor op onze website.  Waar mogelijk wordt met bedrijven samen naar praktische oplossingen gezocht. Niet alle oplossingen liggen binnen onze eigen invloedsfeer, zoals een werkbare oplossing voor het pre-export certificaat dat nodig is om de door het VK-vereiste bijschrijvingen te kunnen afgeven. Die vragen om interventies van andere partijen, soms op Europees niveau. We zien bij alle betrokken partijen, bedrijfsleven, LNV, NVWA, douane, collega keuringsdiensten tot brancheorganisaties een grote wil tot samenwerking om ervoor te zorgen dat de boot niet wordt gemist.
 

Meer columns