Kwaliteits-Controle-Bureau

Bij importcontroles in 2020 geen Pepper weevil gevonden

Door Dik de Winter , woensdag 20 januari 2021

In de zomer van 2012 werden paprikatelers in het Westland opgeschrikt door de vondst van de zeer schadelijke snuitkever Anthonomus eugenii (Pepper weevil). De snuitkever werd aangetroffen bij 6 verschillende paprikatelers in de omgeving van Honselersdijk. De overheid heeft direct na de vondst besloten om het organisme de status ‘quarantaine waardig’ te geven om verdere verspreiding te voorkomen. De afzet van de 6 teeltbedrijven werd stopgezet en de bedrijven werden onder toezicht geruimd. Nader onderzoek in de omgeving en bij andere paprikatelers in de rest van Nederland toonde aan dat de verspreiding beperkt was gebleven tot deze 6 bedrijven. De ingreep bij de 6 bedrijven en het opleggen van het ‘schone start protocol’ aan de paprikabedrijven in de omgeving heeft er indertijd voor gezorgd dat de besmetting is geëlimineerd.

Het vermoeden was dat de schadelijke snuitkevers met pepers uit Midden-Amerika het land waren binnengekomen.  Nederland besloot daarom paprika en peper bij import inspectie- en certificaat plichtig te maken, kort daarna is deze eis ook EU breed ingevoerd. Exportlanden moesten sindsdien op hun fytosanitair certificaat aangeven op welke manier zij aan de EU eisen voor dit organisme voldoen, b.v. middels gebiedsvrijheid of perceel vrijheid. Het aantal besmette zending is sindsdien sterk terug gelopen. In 2013 werd tijdens de importinspecties van het KCB nog 37 maal Pepper weevil aangetroffen in product uit Mexico en de Dominicaanse Republiek. De jaren daarna liep dat aantal terug naar gemiddeld 5 vondsten per jaar waarbij ook vondsten in auberginevruchten zijn gedaan.

Het afgelopen jaar werd dus geen Pepper weevil gevonden in het importproduct. Er kan gesteld worden dat de strenge eisen en inspecties hun werk doen. Nederlanden en de rest van de EU zijn sinds de uitbraak gevrijwaard gebleven van dit organisme. Dit in tegenstelling tot een land als Canada waar dit niet gelukt is. Het organisme heeft zich daar gevestigd en zorgt jaarlijs voor vele miljoenen aan gewasschade en bestrijdingskosten in de paprikateelt.

Meer columns

collega-dik-de-winter.jpg

Door: Dik de Winter
E-mail: d.de.winter@kcb.nl