Kwaliteits-Controle-Bureau

Nederland grote speler in export uien

Door , woensdag 19 augustus 2020

Traditiegetrouw worden in juli de eerste Nederlandse uien geoogst en daarmee komt ook weer de export hiervan op gang. We kunnen met enige trots vermelden dat ons land een grote speler is op het gebied van export van uien naar landen over de hele wereld. Dit is mede het resultaat van grote inspanning van de telers, handelsbedrijven, belangenorganisaties en de Nederlandse overheid die zich samen inzetten voor een toegankelijke internationale markt.

Bemonstering en perceelcontroles
Door het gunstige klimaat en ligging van Nederland zijn de uien die hier zijn gegroeid van een uitstekende kwaliteit. De kwaliteit, kleur en houdbaarheid staan niet ter discussie! Wel stellen diverse landen fytosanitaire eisen die vragen om extra inzet. Het KCB voert in opdracht van exporteurs zendingsinspecties uit. Dit betekent dat wij vooraf de voor export klaarstaande partij uien bemonsteren en naar een laboratorium sturen om vast te stellen dat de partij vrij is van ongewenste organismen, zoals bijvoorbeeld stengelaaltjes.  Sommige landen stellen bij import ook eisen aan de teeltlocatie, zoals Indonesië in het geval van uien. Het KCB verzorgt dan ook de perceelbemonstering, zodat kan worden aangetoond dat de teeltlocatie voldoet aan de fytosanitaire eisen.

Kwaliteit glasgroente
Door de constante kwaliteit van de uien die Nederland exporteert, maar die ook in onze winkelschappen te vinden is komen uien zelden aan bod in deze column. Anders is dit voor andere producten. Daar varieert de kwaliteit vaker. Dit geldt bijvoorbeeld voor paprika, tomaat, komkommers en aubergines. Maar ook hier zien we de laatste weken een vrij constante kwaliteit. Zowel het uitstalleven als de kwaliteit is nog steeds prima en grote kwaliteitsproblemen zien we echter niet.

Meer columns

Door:
E-mail: