Kwaliteits-Controle-Bureau

Kwaliteit en de handelsnormen

Door , woensdag 24 juni 2020

Wanneer je in een sorteer- en pakstation of een handelsbedrijf bent, of een rondje door de supermarkt loopt langs het groente- en fruitschap, en je kijkt wat beter naar de etiketten, dan zie je daar klasse I of klasse II staan. De vermelding van een klasse hangt, afhankelijk van de soort groente of fruit, samen met een verplichting vanuit de EU en heeft primair als doel een afgesproken kwaliteit te waarborgen.

De kwaliteitseisen en aanduidingsvoorschriften zijn vastgelegd in handelsnormen. Deze zijn van belang omdat veel producten via de telefoon/internet gekocht en verkocht worden over de gehele wereld. Het is dan prettig als alle betrokken bedrijven in de keten dezelfde taal spreken en men weet wat men van elkaar kan verwachten.

Voorstellen en inspraak in normen
De verpakker vermeldt de klasse, maar hoe komt de indeling in klassen eigenlijk tot stand? De handelsnormen, waaronder ook de wijze van indelen in klassen, komen in beginsel tot stand bij de UNECE in Genève. Vele landen zijn daar lid van en die kunnen wijzigingen en aanpassingen inbrengen. In het voorjaar wordt over deze voorstellen gesproken en elk land heeft recht op inspraak. Bij de bijeenkomst zitten meestal ministeries van vele landen aan tafel.

Namens Nederland is het ministerie van LNV vertegenwoordigd en deze laat zich op de hoogte brengen door het KCB als het om kwaliteit en de praktische gevolgen van voorstellen gaat. Wanneer men het uiteindelijk met elkaar eens is, worden later dat jaar de handelsnormen door de UNECE aangepast aan de actuele situatie. Vervolgens worden deze doorgaans een-op-een vertaald naar de handelsnormen waarmee binnen de EU wordt gewerkt.

Mooi voorjaar
Maar voor nu gelden nog gewoon de normen die u allemaal kent. Op kwaliteitsgebied beleven we een mooi voorjaar en begin van de zomer. Het zonnige en mooie weer in april en mei, heeft de kwaliteit van de Nederlandse producten goed gedaan. Alle kasgroente (tomaten, paprika, komkommers en aubergines) zijn van een goede kwaliteit en we komen zelden problemen tegen. Enkele weken geleden is ook de ijsbergsla van de buitenteelten op de markt gekomen. Ook hier een goede kwaliteit met weinig problemen.

Meer columns

Door:
E-mail: