Kwaliteits-Controle-Bureau

Export peren naar China blijft licht groeien

Door Dik de Winter , donderdag 20 februari 2020

De export van peren naar China blijft stijgen, hoewel de toename niet zo sterk is als voorgaande jaren. Het afgelopen jaar is er 2,7 miljoen kg naar China geëxporteerd, dit is een groei van 10% ten opzichte van 2018.  Sinds 2015 is het mogelijk om onder strikte fytosanitaire voorwaarden Nederlandse peren te exporteren naar dit land. Exporteurs kunnen hiervoor fruittelers aanmelden bij het KCB.

In 2019 hebben 8 exporteurs 82 perentelers aangemeld. Deze 82 telers hebben deelgenomen aan het exportprogramma voor China. Zoals aangegeven zijn de fytosanitaire voorwaarden behoorlijk strikt. Zo mogen er b.v. vanwege het risico op Phytopthora geen peren naar China die lager dan 50 cm boven de grond hebben gehangen. Verder zijn er strenge eisen voor Fruitmot (Cydia pomonella), bacterievuur en lenticelrot. De teler moet m.b.t. fruitmot in zijn boomgaard bestrijdingsmaatregelen treffen o.a. het ophangen van feromoon verwarring. Tevens mogen geen aantastingen van boven genoemde ziekten en plagen in het eindproduct worden aangetroffen. Als dat wel het geval is wordt de zending geweigerd voor export en het betreffende perceel geschrapt uit het register voor China. Tijdens het groeiseizoen bezoeken KCB-inspecteurs de boomgaarden en ook rondom de oogst vinden bezoeken plaats.

Een belangrijk onderdeel van het protocol is een juiste tracering, vanaf de oogst tot in de eindverpakking moet deze gegarandeerd zijn. Ook de exportinspectie is streng, 2% van de verpakkingen moet gecontroleerd worden met een minimum van 1.200 peren waarvan een deel wordt gesneden voor inwendige controle. Ook de kwaliteit en de houdbaarheid moet zodanig zijn dat de peren de reis per container (4 weken) naar China kunnen doorstaan.

De eerste maanden na de oogst zijn er door de exporteurs aanzienlijke hoeveelheden peren naar China verscheept. De verwachting is dat dit door o.a. het toedoen van het Coronavirus de komende maanden beduidend minder zal zijn.

Meer columns

collega-dik-de-winter.jpg

Door: Dik de Winter
E-mail: d.de.winter@kcb.nl