Kwaliteits-Controle-Bureau

Alert blijven op fytosanitaire risico’s

Door , woensdag 5 juli 2017

De export van Nederlandse vruchtgroenten naar verre bestemmingen is op dit moment volop gaande. Met name de VS neemt veel Nederlandse paprika af. Begin juni zijn ook de eerste zendingen paprika naar China verladen en later in het jaar zal Japan een belangrijke afzetmarkt worden.

Voor elk van deze exportbestemmingen zijn monitoringprogramma’s opgesteld met als doel het product te vrijwaren van q-organismen die voor het betreffende land van belang zijn. Soms gaat het daarbij om organismen die in de Nederlandse teelt voorkomen maar in intensieve inspecties niet in het eindproduct mogen worden aangetroffen zoals voor China. Bij de VS en Japan gaat het om organismen die hier maar sporadisch worden aangetroffen of binnen de EU een quarantaine status hebben, zoals de AFM (Afrikaanse Fruitmot) voor de VS.

Naast de in de protocollen genoemde organismen gaan de ontvangende landen er ook vanuit dat het product vrij is van alle organismen die normaal gesproken niet in de Nederlandse teelt of natuur voorkomen zoals de Pepper Weevil en de Medfly. Worden deze organismen aangetroffen dan zal dit zeker leiden tot problemen, waarbij importstops niet zijn uit te sluiten. Een voorbeeld daarvan was de importban die de VS eind 2015 afkondigde voor Spaanse paprika vanwege diverse Medfly vondsten.

De protocollen voor de exportbestemmingen zijn de laatste jaren met het oog op deze risico’s aangescherpt. Zo is het niet meer toegestaan om op de deelnemende teeltlocatie importproduct te ontvangen of te verpakken. Hierbij gaat het zowel om product uit derde landen als om product uit EU-landen. Daarnaast wordt ieders alertheid gevraagd op andere risicofactoren zoals de ligging van het teeltbedrijf in de omgeving van risicovolle import- en/of verpakkingslocaties.

Een ander risico is de mogelijke kruisbesmetting in het logistieke traject. Het Nederlandse product kan op pakstations, bij exporteurs en op luchthavens in aanraking komen met allerlei importproduct. China en Japan hebben met het oog hierop al de eis gesteld dat de Nederlandse vruchtgroenten uitsluitend in netbags vervoerd mogen worden. Voor de VS en ander bestemmingen is dit nog geen officiële eis.

Alleen met voldoende aandacht voor de fytosanitaire risico’s door alle geledingen in de sector kunnen deze export-programma’s ook in de toekomst succesvol blijven. Indien u organismen aantreft of de aanwezigheid van organismen vermoedt waaraan importerende landen eisen stellen, wordt u verzocht de inspecteur van het KCB te informeren.  Sowieso is het belangrijk de protocollen nauwgezet na te leven en alle personeelsleden te informeren over het waarom en hoe te handelen.

Meer columns

Door:
E-mail: